Proč nedoporučujeme známkování žáků na základě výsledků srovnávacích testů.

10. 1. 2023
test

Funkce srovnávacích testů je v první řadě srovnání. Vztahuje se k danému okamžiku a k referenční skupině, která se konkrétního testování zúčastnila.

Vzhledem k tomu, že všichni testovaní řeší stejný test, lze operovat s pojmy skóre, čistá úspěšnost a percentil. Hodnoty percentilu jsou nezávislé na výši skóre, reflektují jen jejich pořadí v uspořádané řadě. To znamená, že žáky seřadíme podle hodnoty skóre „do řady“, určíme jejich pořadí ve skupině a to pak převedeme na procenta. Stejná hodnota skóre ve dvou různých testováních může mít za výsledek úplně jiný percentil.

 

 

Srovnávací test je pro učitele cenný např. v tom, že v podrobném vyhodnocení testu vidí, které úlohy nebo části testu jeho žákům nešly a přitom žákům ostatních škol šly lépe. Dokáže tak vyhodnotit, jestli nejsou s učivem pozadu proti ostatním školám. Podle toho potom může nasměrovat další výuku. Případně se takto dají odhalit nerovnoměrné znalosti určitého tématu v paralelních třídách jedné školy. Je potřeba vzít v úvahu i skutečnost, že se v rámci testovaných škol může lišit objem i témata probraného učiva k danému okamžiku, ve kterém se testování realizovalo. 

 

K hodnocení žáků je vhodné použít ověřovací testy, zvlášť v momentě, kdy má učitel látku probranou a chce se ujistit, jak ji žáci zvládají.

K tomuto účelu je možné použít např. naši aplikaci Vímto.online, kde jsou připravené různé tematické testy, případně si v ní učitel může připravit testy vlastní. Nebo lze využít tematických testíků v projektu Testy do hodin. V obou případech se testy automaticky a okamžitě vyhodnocují, takže s tím učitel nemá žádnou další práci navíc.

 

 

Nebojte se zeptat

Rádi vám pomůžeme s výběrem vhodného projektu pro vaši školu, poradíme s administrací či vyřídíme objednávku.

telefon 234 705 055