Seznam článků

Aplikace ScioDat

4. 10. 2017

Aplikace ScioDat je určena k on-line testování Scio. Jedná se již o 3. verzi aplikace, která podporuje moderní technologie a široké spektrum funcionalit. 

Perpetuum – magazín o vzdělávání bez hranic

25. 8. 2017

Trendy za zahraničí. Praktické tipy do výuky. Inovativní vzdělávání u nás. Rozhovory s inspirativními osobnostmi, které se vzdělávání věnují, nebo rozhodují, jakým směrem se ubírá.

Aktivita do hodin: Já se nechtěl stěhovat

6. 4. 2017

Cílová skupina: 1. stupeň (nejlépe 1.−3. třída)
Cíl: začlenění do nového kolektivu
Časová dotace: 30–45 minut

Aktivita do hodin: Agenti-pozorovatelé

24. 2. 2017

Cílová skupina: 1.−9. třída
Cíl: opakování učiva formou soutěže, posilování týmové spolupráce
Časová dotace: 20 minut
 

Aktivita do hodin: Nová identita

10. 2. 2017

Cílová skupina: 3.−9. třída
Časová dotace: 25−30 minut
Využití: výuka cizího jazyka, třídní učitelé, suplování v jiných předmětech

Aktivita do hodin: ANO NE

10. 2. 2017

Cílová skupina: 1.−9. třída
Časová dotace: 45 minut
Využití: libovolný předmět, třídnická hodina, suplování
Pomůcky: karty s nápisy ANO, NE

Učitelé jazykovědci

8. 12. 2016

Učitel Jason Deehan byl velmi překvapen při opravování testu, který svým žákům zadal v domnění, že je velmi jednoduchý.

Mapa pomoci - jak pomoci dětem, které něco trápí nebo jim dospělí ubližují

21. 11. 2016

Příručka shrnuje zásady pro práci s rizikovými situacemi žáků. V rámci vybraných témat umožňuje základní porozumění obtížím, s nimiž se u svých žáků můžete setkat.

Tipy pro rozvoj prostředí třídy 2

21. 11. 2016

V následujících bodech vám nabízíme tipy, jak lze prostor ve třídě vhodně upravit, jaké prostředky pro vzájemnou komunikaci v ní lze snadno a bez velkých nákladů instalovat, a navíc jak do toho všeho zapojit samotné děti.

Tipy pro rozvoj prostředí třídy 1

16. 11. 2016

V následujících bodech vám nabízíme tipy, jak lze prostor ve třídě vhodně upravit, jaké prostředky pro vzájemnou komunikaci v ní lze snadno a bez velkých nákladů instalovat, a navíc jak do toho všeho zapojit samotné děti.

Aktivita do hodin: Strom třídy

10. 10. 2016

Cílová skupina: 5.−9. třída
Cíl: Aktivní zapojení všech žáků ve třídě; Podpořit vnímání sebe jako součásti třídy
Časová dotace: 45 minut

Aktivita do hodin: Pravidla třídy

10. 10. 2016

Cílová skupina: 5.−9. třída
Cíl: Nastavit společně se žáky pravidla, která ve třídě podpoří respekt, vzájemné naslouchání si a umožní skupinovou práci
Časová dotace: 30 minut

 

Aktivita do hodin: Batůžek

10. 10. 2016

Cílová skupina: 5.−9. třída
Cíl: Rozvíjet vzájemné poznávání se žáků, Umožnit navázání vzájemného kontaktu mezi všemi žáky
Časová dotace: 25−30 minut

Návod: Co si rozmyslet ještě před spuštěním Mapy školy

30. 9. 2016

Co můžete udělat pro to, aby dotazníkové šetření Mapa školy proběhlo úspěšně a vy jste získali co nejvíce nezkreslených odpovědí.

Text pro rodiče: Informujte rodiče o zamýšleném šetření

30. 9. 2016

Jako inspiraci před chystaným šetřením Mapa školy jsme připravili text pro rodiče, který pro jejich informování může škola použít.

Návod: Jak pracovat s výstupy Mapy školy – komentáře a SWOT

30. 9. 2016

Aneb jak získat ze základních výsledků Mapy školy nebo jiného dotazníkového šetření co nejvíce informací.

SWOT analýza aneb jak se z Mapy školy dozvědět více a přehledněji

30. 9. 2016

SWOT analýza pomůže zpřehlednit a uspořádat výsledky získané v Mapě školy.

Aktivita: Co si děti přejí, aby o nich jejich učitelé věděli

30. 9. 2016

Cílová skupina: 2.−6. třída
Cíl: Dozvědět se víc z mimoškolního života dětí. Podpořit vzájemné vztahy mezi žáky a učiteli.
Časová dotace: 30 minut

Analýza: Co se dovídáme od učitelů o atmosféře na školách

30. 9. 2016

Z odpovědí 1088 středoškolských vyučujících ze 47 škol, získaných v rámci projektu Mapa školy, jsme vybrali nejzajímavější výsledky v oblasti "jak učitelé vnímají klima na různých typech škol".

Nebojte se zeptat

Rádi vám pomůžeme s výběrem vhodného projektu pro vaši školu, poradíme s administrací či vyřídíme objednávku.

telefon 234 705 555

Nevybrali jste?

Vyzkoušejte našeho on-line poradce, který vám usnadní výběr vhodného projektu na základě toho, co je pro vás a vaši školu důležité.

online poradce on-line poradce