Objednávkový formulář Přihlášení Fakturace objednávky Informace k objednávce Souhrn před dokončením

Uzávěrka přihlášek byla 30. 6. 2020, projekt již nelze objednat.

Mapa ZŠ

> Kombinovaný dotazník žáka ZŠ
47
> Počet provozních zaměstnanců ZŠ – on-line
0
> Počet provozních zaměstnanců ZŠ – tištěné
0
> Počet rodičů ZŠ – on-line
0
> Počet rodičů ZŠ – tištěné
0
> Počet tříd – 1. ročník ZŠ
0
> Počet tříd – 2. ročník ZŠ
0
> Počet tříd – 3. ročník ZŠ
0
> Počet tříd – 4. ročník ZŠ
0
> Počet tříd – 5. ročník ZŠ
0
> Počet tříd – 6. ročník ZŠ
0
> Počet tříd – 7. ročník ZŠ
0
> Počet tříd – 8. ročník ZŠ
0
> Počet tříd – 9. ročník ZŠ
0
> Počet učitelů ZŠ – on-line
0
> Počet učitelů ZŠ – tištěné
0
> Počet žáků 1. st. ZŠ – on-line
0
> Počet žáků 1. st. ZŠ – tištěné
0
> Počet žáků 2. st. ZŠ – on-line
0
> Počet žáků 2. st. ZŠ – tištěné
0
> Tištěný dotazník žáka ZŠ
47
> Individuální zpráva pro ZŠ
12 000
> Individuální zpráva pro ZŠ
15 000
> Konzultace k individuální zprávě pro ZŠ
6 000
> Mapa učitelského sboru ZŠ
2 500
> On-line dotazník žáka ZŠ
47
> Zpracování tištěných dotazníků ZŠ
250

Uzávěrka přihlášek byla 30. 6. 2020, projekt již nelze objednat.

Mapa jídelny

> Tištěný dotazník – Jídelna
15
> On-line dotazník – Jídelna
15
> Zpracování tištěných dotazníků – Jídelna
250

Uzávěrka přihlášek byla 30. 6. 2020, projekt již nelze objednat.

Mapa MŠ

> Počet provozních zaměstnanců MŠ
0
> Počet tříd MŠ
0
> Počet učitelů MŠ
0
> Tištěný dotazník rodiče MŠ
40
> Tištěný dotazník rodiče MŠ
40
> Individuální zpráva pro MŠ
6 000
> Konzultace k individuální zprávě pro MŠ
6 000
> On-line dotazník rodiče MŠ
40
> Zpracování tištěných dotazníků MŠ
250

Uzávěrka přihlášek byla 30. 6. 2020, projekt již nelze objednat.

Mapa SŠ

> Individuální zpráva pro SŠ
12 000
> Individuální zpráva pro SŠ
15 000
> Konzultace k individuální zprávě pro SŠ
6 000
> Mapa učitelského sboru SŠ
2 500
> On-line dotazník žáka SŠ
47

Cena celkem