Objednávkový formulář Přihlášení Fakturace objednávky Informace k objednávce Souhrn před dokončením

Uzávěrka přihlášek je 30. 6. 2021

Mapa ZŠ

On-line varianta

Žáci a rodiče
> Počet žáků 1. st.
> Počet žáků 2. st.
> On-line dotazník žáka ZŠ
47
Pracovníci školy
> Počet učitelů (+ asistentů pedagoga)
> Počet provozních zaměstnanců

Tištěná varianta

Žáci a rodiče
> Počet žáků 1. st.
> Počet žáků 2. st.
> Tištěný dotazník žáka ZŠ
47
Pracovníci školy
> Počet učitelů (+ asistentů pedagoga)
> Počet provozních zaměstnanců

Kombinovaná varianta

Žáci a rodiče
Počet on-line
Počet tištěných
> Počet žáků 1. st.
> Počet žáků 2. st.
> Kombinovaný dotazník žáka ZŠ
47
> Počet rodičovských dotazníků
Pracovníci školy
> Počet učitelů (+ asistentů pedagoga)
> Počet provozních zaměstnanců
> Zpracování tištěných dotazníků ZŠ
250

Počty tříd v jednotlivých ročnících

Počty tříd v ročníku potřebujeme vědět k tomu, abychom vám připravili odpovídající počet skupin respondentů. Cena individuální zprávy se odvíjí od počtu zapojených tříd.
> Počet tříd – 1. ročník ZŠ
0
> Počet tříd – 2. ročník ZŠ
0
> Počet tříd – 3. ročník ZŠ
0
> Počet tříd – 4. ročník ZŠ
0
> Počet tříd – 5. ročník ZŠ
0
> Počet tříd – 6. ročník ZŠ
0
> Počet tříd – 7. ročník ZŠ
0
> Počet tříd – 8. ročník ZŠ
0
> Počet tříd – 9. ročník ZŠ
0

Další služby

> Konzultace k individuální zprávě pro ZŠ
6 000
> Mapa učitelského sboru ZŠ
2 500

Uzávěrka přihlášek je 30. 6. 2021

Mapa MŠ

> On-line dotazník rodiče MŠ
40
> Tištěný dotazník rodiče MŠ
40
> Tištěný dotazník rodiče MŠ
40
> Zpracování tištěných dotazníků MŠ
250
> Počet tříd MŠ
0
> Počet učitelů MŠ
0
> Počet provozních zaměstnanců MŠ
0
> Individuální zpráva pro MŠ
6 000
> Konzultace k individuální zprávě pro MŠ
6 000

Uzávěrka přihlášek je 30. 6. 2021

Mapa SŠ

Počet zapojených žáků

> On-line dotazník žáka SŠ
47

V ceně jsou zahrnuty i dotazníky pro učitele, rodiče a provozní zaměstnance.

Další služby

> Konzultace k individuální zprávě pro SŠ
6 000
> Mapa učitelského sboru SŠ
2 500

Uzávěrka přihlášek je 30. 6. 2021

Mapa jídelny

> On-line dotazník – Jídelna
15
> Tištěný dotazník – Jídelna
15
> Zpracování tištěných dotazníků – Jídelna
250

Cena celkem