Objednávkový formulář Přihlášení Fakturace objednávky Informace k objednávce Souhrn před dokončením

Uzávěrka přihlášek byla 9. 6. 2021, projekt již nelze objednat.

Mapa školy ZŠ

Zvolte variantu:

On-line varianta

Žáci
> Počet žáků 1. st.
> Počet žáků 2. st.
> Celkem on-line dotazníků žáka ZŠ
47

V ceně dotazníku žáka jsou zahrnuty také dotazníky pro rodiče žáka, učitele a provozní zaměstnance.

> Počet učitelů (+ asistentů pedagoga)
> Počet provozních zaměstnanců

Tištěná varianta

Žáci
> Počet žáků 1. st.
> Počet žáků 2. st.
> Celkem tištěných dotazníků žáka ZŠ
50

V ceně dotazníku žáka jsou zahrnuty také dotazníky pro rodiče žáka, učitele a provozní zaměstnance.

> Počet učitelů (+ asistentů pedagoga)
> Počet provozních zaměstnanců

Kombinovaná varianta

Žáci
Počet on-line
Počet tištěných
> Počet žáků 1. st.
> Počet žáků 2. st.
> Celkem kombinovaných dotazníků žáka ZŠ
49
> Počet rodičovských dotazníků

V ceně dotazníku žáka jsou zahrnuty také dotazníky pro rodiče žáka, učitele a provozní zaměstnance.

> Počet učitelů (+ asistentů pedagoga)
> Počet provozních zaměstnanců

Další služby

> Konzultace k individuální zprávě pro ZŠ
6 000
> Mapa pedagogického sboru ZŠ - on-line dotazník ?
2 500
> Mapa pedagogického sboru ZŠ - tištěný dotazník ?
2 500

Uzávěrka přihlášek byla 9. 6. 2021, projekt již nelze objednat.

Mapa školy MŠ

Zvolte variantu:
> On-line dotazník rodiče MŠ ?
40
> Tištěný dotazník rodiče MŠ ?
43
> Tištěný dotazník rodiče MŠ ?
42
> Počet učitelů MŠ
0
> Počet provozních zaměstnanců MŠ
0
> Individuální zpráva pro MŠ
6 000
> Konzultace k individuální zprávě pro MŠ
6 000

Uzávěrka přihlášek byla 9. 6. 2021, projekt již nelze objednat.

Mapa školy SŠ

Zvolte variantu:

Počet zapojených žáků

> On-line dotazník žáka SŠ
47

V ceně dotazníku žáka jsou zahrnuty také dotazníky pro rodiče žáka, učitele a provozní zaměstnance.

Další služby

> Konzultace k individuální zprávě pro SŠ
6 000
> Mapa pedagogického sboru SŠ ?
2 500

Uzávěrka přihlášek byla 9. 6. 2021, projekt již nelze objednat.

Mapa jídelny

Zvolte variantu:
> On-line dotazník – Jídelna
15
> Tištěný dotazník – Jídelna
17

Mohlo by vás zajímat

Uzávěrka přihlášek byla 9. 6. 2021, projekt již nelze objednat.

Tematický dotazník Distanční výuka

> Počet žáků ?
37

Uzávěrka přihlášek byla 9. 6. 2021, projekt již nelze objednat.

Tematický dotazník Klima třídy

Vzhledem k tématu zvažte, zda do dotazníku Klima třídy zapojíte žáky 1. a 2. třídy. Rádi vám zašleme ukázku celého dotazníku.

> Počet žáků
15

Uzávěrka přihlášek byla 9. 6. 2021, projekt již nelze objednat.

Tematický dotazník Evaluace výuky

> Počet žáků
15

Uzávěrka přihlášek byla 9. 6. 2021, projekt již nelze objednat.

Tematický dotazník Pracovní kolektiv školy

> Počet respondentů ?
15

Cena celkem