Nejčastější otázky

 

Proč jste udělali v letošním roce tak zásadní změny?

Reagujeme na prosby učitelů – stále více jsme se setkávali s tím, že chtějí testovat průběžně a ne pouze jednou ročně v přesně daném termínu. Vytváření krátkých testů a jejich opravování zabírá čas, který by mohli věnovat přímo svým žákům. Proto jsme se rozhodli vytvořit pomůcku, kterou by mohli k tomuto účelu využít. Další velkou výhodou Testů do hodin je to, že posun žáků může učitel sledovat průběžně.


Chtěli bychom testovat Stonožku v 3./6./7. třídě. Kde ji letos najdu?

Pro tyto účely můžete využít souhrnné testy, které jsou nyní součástí Testů do hodin. Naleznete zde celou sadu testů – OSP, MA, ČJ, AJ/NJ.


Je to drahé, škola nemá k dispozici tolik peněz.

I nadále platí možnost přenést část financování na žáky. Například: škola má paušál za 7 900 Kč a zapojila 100 žáků – každý žák přispěl částkou 79 Kč. Případně část by financovala škola a část žáci (rodiče). Pomoci může i SRPŠ. Některé školy využívají i financování z Evropských fondů (například Čtenáře je možné financovat z tzv. šablon v rámci aktivity Čtenářský klub).


Opravdu probíhá testování pouze on-line? Testovali jsme každý rok v papírové podobě.

Ano, v letošním roce jsme veškeré testování převedli do on-line podoby. Díky tomu můžeme do testů zařadit mnohem zajímavější úlohy a testy jsou tak pro žáky mnohem atraktivnější. Nyní se v testech můžete setkat s úlohami přiřazovacími, doplňovacími či otevřenými, které jsou mimo jiné obsaženy i ve státních přijímačkách a maturitě.

Pokud nemáte v učebně dostatek počítačů k testování, je možné využít i tablety a chytré telefony. Některé testy můžou žáci vyplňovat i z domova (například maturitní trénink či krátké testy).


Líbilo se nám srovnávací testování, každý rok jsme věděli, jak na tom která třída je v porovnání s ostatními.

Dlouhodobě si myslíme, že cílem školy není soutěž s ostatními školami, které do jisté míry srovnávací testování může připomínat. Srovnávací testování ponecháváme v klíčových etapách výuky na konci 1. a 2. stupně (Národní testování v 5. a 9. třídě). V testech do hodin získáváte konkrétní informaci o tom, co přesně žáci umí či neumí a můžete ihned reagovat a svou výuku tomu přizpůsobit. Díky vypočtené úspěšnosti v testu získáte i srovnání s ostatními zapojenými žáky.


Jaké jsou letošní termíny testování?

Termíny testování najdete v informacích u jednotlivých projektů:

Národní testování

Trénink na přijímačky

Maturitní trénink

Testy do hodin můžete využít kdykoliv v průběhu celého školního roku. Souhrnné testy doporučujeme využít v termínech dle harmonogramu.