Doporučené události pro tento měsíc

13.

Realizace prvního jarního Maturitního tréninku

21.

Problematika ADHD od teorie k praxi

Seminář vám nabídne obecný základní teoretický vhled do problematiky syndromu ADHD a její epidemiologie, seznámíte se se základními projevy ADHD a jejich změnami v závislosti na vývoji dítěte. Získáte informace o současném přístupu k dětem s ADHD v souladu s platnou školskou legislativou ve školním a domácím prostředí, společně porovnáte současné trendy v přístupu k ADHD u nás i v zahraničí a uslyšíte také o komorbiditách ADHD – spojení s jinými poruchami. Samozřejmě nebudou chybět ani praktické zásady a postupy, jak s těmito dětmi pracovat v dětském kolektivu.

Přihlášky na detailu akce.

Lektorka: PhDr. Mgr. Zdena Michalová, Ph.D.

Cena: 650,– Kč

 

ODKAZ
21.

Edupoint - Jak využít digitální technologie k inovaci výuky?

Jak využít digitální technologie k inovaci výuky?

Na únorovém Peďáku+ se prostřednictvím videa či zanechané autentické digitální stopy seznámíte s ukázkami výukových online aktivit, které lze uplatnit v různých předmětech. Tyto aktivity u žáků rozvíjejí celou řadu dovedností včetně digitálních. Cílem je ukázat tvořivé použití digitálních technologií, naopak od pouhé podpory frontální výuky. Některé aktivity si sami vyzkoušíte. Pokud můžete, vezměte si s sebou proto tablet, chytrý telefon nebo jiné přenosné digitální zařízení. Lektorem bude Ondřej Neumajer, konzultant vzdělávání, didaktik a popularizátor účelného využívání digitálních technologií ve vzdělávání působící na PedF UK. Blíže viz http://ondrej.neumajer.cz/

Peďák+ je nabídkou pro studenty učitelských oborů různých fakult. Chceme jim zprostředkovat další zkušenosti z praxe. Obsahem setkání budou například workshopy na téma hlasové výchovy, psychohygieny, řešení případových studií (dítě či třída s problémem), praktické tipy a triky do výuky.

Pořádá Skautský institut a EDUin.

ODKAZ

Únorové události

13. - 24. února 2017

Realizace prvního jarního Maturitního tréninku

21. února 2017

Problematika ADHD od teorie k praxi

Seminář vám nabídne obecný základní teoretický vhled do problematiky syndromu ADHD a její epidemiologie, seznámíte se se základními projevy ADHD a jejich změnami v závislosti na...

21. února 2017

Edupoint - Jak využít digitální technologie k inovaci výuky?

Jak využít digitální technologie k inovaci výuky?

Na únorovém Peďáku+ se prostřednictvím videa či zanechané autentické digitální stopy seznámíte s ukázkami...

Březnové události

6. března 2017

Uzávěrka druhého jarního kola Maturitního tréninku

10. března 2017

Vystavení výsledků prvního jarního Maturitního tréninku

Výsledky naleznete v aplikaci ScioDat.

13. - 24. března 2017

Realizace druhého Maturitního tréninku

24. března 2017

Uzávěrka objednávek Národního testování pro 5. třídy

Dubnové události

3. - 21. dubna 2017

Realizace Národního testování pro 5. třídy

7. dubna 2017

Vystavení výsledků druhého jarního Maturitního tréninku

Výsledky naleznete v aplikaci ScioDat.

21. dubna 2017

Uzávěrka objednávek Tréninku na přijímací zkoušky

Květnové události

2. - 19. května 2017

Realizace Tréninku na přijímací zkoušky

17. května 2017

Zveřejnění výsledků Národního testování pro 9. třídy

Výsledky naleznete v aplikaci ScioDat.

Červnové události

14. června 2017

Výsledky Tréninku na přijímací zkoušky

Výsledky naleznete v aplikaci ScioDat.