Čtenářský klub

Pro Čtenářský klub jsme připravili dva balíčky připravených metodik, aktivit a knížek, které vychází z webu Svetgramotnosti.cz. Získáte tím kromě množství tipů připravený program na setkání klubu včetně diagnostických testů, které vám pomohou zmapovat úroveň čtenářských dovedností.

 

Co je vyžadováno:

Máte od nás:

Přípravu na 16 setkání klubu po 90 minutách

Hotovou přípravu – metodiky, aktivity, karetní hru

Reflexi setkání klubu

Náměty k sebehodnocení a reflexi jsou součástí každé metodiky

Zapojení žáků ohrožených školním neúspěchem

Připravené metodické materiály pro práci s žáky, včetně těch, kteří jsou ohroženi školním neúspěchem.

Plán aktivit klubu; třídní knihy klubu

Vzorový plán aktivit klubu, který lze využít pro dokládání výstupů v třídní knize i ve zprávě o realizaci projektu.

Ctenarka

Balíček pro 3.–5. třídu

Balíček pro 3.–5. třídu pokrývá první tři úrovně čtenářské gramotnosti – od nečtenáře po průzkumníka. Každý čtenář obdrží knížku Lichožrouti, k níž na setkání klubu proběhne několik aktivit. Následovat bude pak práce (nebo zábava?:) s dalšími knížkami. Čtenáři si také vyzkouší hraní rolí s našimi čtenářskými kartami, které je možné použít prakticky pro jakýkoliv text, beletristický i naučný.

 

 • 6× kniha Lichožrouti (+ 1× pro vedoucího klubu)
 • 8 dalších knih, s nimiž v rámci klubu pracujeme – pokud knihy žáky zaujmou, mohou si je půjčit z klubové knihovničky
 • Připravený program pro 16 setkání klubu, včetně pracovních listů pro žáky a metodik pro vedoucího klubu
 • Přístup do portálu Světgramotnosti.cz
 • Diagnostický test pro všechny žáky v klubu
 • Příklad výstupů klubu
 • Materiály k čtenářské gramotnosti a další tipy jak rozvíjet čtenářskou gramotnost
 • Čtenářské karty na hraní rolí

OBJEDNAT

 

Balíček pro 6.–9. třídu

Balíček pro 6.–9. třídu pokrývá tři navazující úrovně čtenářské gramotnosti – od objevitele po specialistu. Každý čtenář obdrží knížku Doktor Proktor a během klubových setkání se setká s dalšími zajímavými tituly, které by ho mohly zaujmout. Čtenáři si také vyzkouší hraní rolí s našimi čtenářskými kartami, které je možné použít prakticky pro jakýkoliv text, beletristický i naučný.

 

 • 6× kniha Doktor Proktor (+ 1× pro vedoucího klubu)
 • 8 dalších knih, s nimiž v rámci klubu pracujeme – pokud knihy žáky zaujmou, mohou si je půjčit z klubové knihovničky
 • Připravený program pro 16 setkání klubu, včetně pracovních listů pro žáky a metodik pro vedoucího klubu
 • Přístup do portálu Světgramotnosti.cz
 • Diagnostický test pro všechny žáky v klubu
 • Příklad výstupů klubu
 • Materiály k čtenářské gramotnosti a další tipy jak rozvíjet čtenářskou gramotnost
 • Čtenářské karty na hraní rolí

OBJEDNAT

Zpět na celou nabídku do Šablon

Termíny

Objednávky do 31. 9. 2018
Realizace ve školním roce 2018/2019
Doručení cca do 14 dnů

Dokáží české děti porozumět psanému textu?

Jana Codlová Rozhovor v Českém rozhlase s odbornou garantkou projektu Janou Codlovou
 

O aktivitě

Na aktivitu 2.II/17 Klub pro žáky ZŠ lze čerpat 17 833 Kč na každých 6 žáků zapojených do klubu. Výstupem aktivity je ucelený proces zřízení, vybavení a realizace klubu. Čtenářský klub je založen na třech pilířích: Žáci si přímo v klubu čtou knihy. Žáci si doporučují knihy navzájem. Žáci odcházejí s knihou domů tj. půjčí si ji z klubové knihovničky.Klub je možno zřídit pro nejméně šest žáků základní školy. Podmínkou zřízení klubu je zařazení nejméně dvou žáků ohrožených školním neúspěchem. Výběr ohrožených žáků je zcela v kompetenci ředitele školy.

 

 

Co o nás říkají

"Čtenář (Svět gramotnosti) se nám moc líbí. Podrobný popis úrovní, mapa čtenářské gramotnosti i dosažení úrovní žáků. Velmi oceňujeme i výběr knih, které se nabídnou po testování v dané úrovni. Děti to ihned motivovalo a samy si knížky vyhledávaly na internetu a četly si, o čem jsou."

Základní škola Tuklaty

Ctenari

Nebojte se zeptat

Rádi vám pomůžeme s výběrem vhodného projektu pro vaši školu, poradíme s administrací či vyřídíme objednávku.

telefon 234 705 055

Nevybrali jste?

Vyzkoušejte našeho on-line poradce, který vám usnadní výběr vhodného projektu na základě toho, co je pro vás a vaši školu důležité.

online poradce on-line poradce