Dovednosti pro základní školy

Odhalení silných a slabých stránek školy

Porovnání s ostatními zapojenými školami

Testy připravené podle CERMATu

Více než 7 let zkušeností s dovednostními testy

Jak to funguje?

Graf


Test ověřuje on-line formou praktických úloh nejdůležitější dovednosti – schopnost řešit problémy, komunikovat, rozvíjet vztahy a pracovat s informacemi. Je vhodný pro žáky od 5. do 9. třídy a zařazuje je na úroveň 1–5 (začátečník, průzkumník, objevitel, profík, specialista). Škola tím získá nejen přehled o úrovni dovedností svých žáků, ale při opakovaném testování hned vidí, jestli žáci zůstávají na stejné úrovni, nebo se posouvají výš. 


Testování probíhá on-line v aplikaci ScioDat a žák hned získá podrobnou zprávu s přehledem a popisem jednotlivých úrovní a také tipy na další rozvoj. Použité texty, obrázky, grafy, audio, video se vztahují k nejrůznějším aktuálním školním i mimoškolním situacím.


V testu je maximálně 40 úloh. Výběr úloh se přizpůsobuje předchozím odpovědím žáka a ukončí se ve chvíli, kdy je úroveň přesně určena. Čas na test není omezen, ale děti by ho měly zvládnout během 45 minut. Každý žák potřebuje vlastní sluchátka. 


Ukázka úloh

Termíny

Testovat je možné kdykoliv v průběhu školního roku.
Výsledky pro žáka jsou k dispozici hned po ukončení testu v aplikaci ScioDat.

Nebojte se zeptat

Rádi vám pomůžeme s výběrem vhodného projektu pro vaši školu, poradíme s administrací či vyřídíme objednávku.

telefon 234 705 555

Nevybrali jste?

Vyzkoušejte našeho on-line poradce, který vám usnadní výběr vhodného projektu na základě toho, co je pro vás a vaši školu důležité.

online poradce on-line poradce

Reference

Základní

Základní škola a Mateřská škola Ždírec nad Doubravou

Sám využívám Testy do hodin různými způsoby, např. jako domácí úkoly, zadal jsem na doma 3 testy a řekl, že z jednoho pak bude písemka. Často to využívám i ve třídě jenom jako procvičování, že žáci se připojí pomocí svých mobilních telefonů a vyřeší příklad, a pokud tam mají chybu, tak ji společně hledají. Výsledky využíváme na hodnocení žáků a převádíme je na známku.

Základní

Základní škola Veltrusy

Test Silných stránek je pozitivně zaměřené testování, které dává žákům náhled na jejich schopnosti a měl by je tak nasměrovat a motivovat v jejich vývoji a cestě za osobními cíli. Po testování jsme si v hodině Vkz společně zhodnotili, zda výsledkům žáci rozumí, co je překvapilo, jak se ztotožňují s výsledky. Žáci trefně uváděli různé příklady, jak své silné stránky využívají. Průběžně hrajeme sociálně-psychologické hry a pracujeme ve skupinách, přitom se vracíme k tomu, jak se při konkrétních aktivitách uplatňují typy schopností z testu (objevitel, tvořivec, parťák, nadšenec, kapitán). Doufám, že rodiče také využijí výsledky testů jako společné téma pro popovídání si se svými dětmi.

Základní

Základní škola Horní Počernice

Ukazuje se, že umět je něco jiného než znát, že se v životě čím dál víc setkáme nikoli s větou „ukaž, co umíš“, ale „dokaž, co umíš“. Ve škole se testují jen vědomosti, proto nejen mě víc zajímalo i testování Dovedností pro život. Mám ověřeno, že takové praktické činnosti žáky baví. Zvláště pokud do nich ještě zapojíme moderní technologie.