Mapa školy pro zřizovatele

PROČ MAPOVAT KLIMA ŠKOL

Máte zlepšovat vzdělávací systém, ale nechcete to dělat na základě dojmů.

Právě klima školy a spokojenost se školou jsou faktory, které významně ovlivňují výsledky vzdělávání. Jakožto zřizovatel nebo například realizátor MAPII, pravděpodobně řešíte, jak si o školách ve spádovém území opatřit objektivní informace. S Mapou školy získáte přehlednou zpětnou vazbu k fungování školy jak z pohledů žáků a rodičů, tak i ze strany pedagogů a ostatních pracovníků. Díky výsledné zprávě se tak můžete zaměřit na rozvoj konkrétních oblastí školy, zlepšení spolupráce s rodiči a prohlubování spolupráce v regionu.

MAPA ŠKOLY

Klima s námi mapuje každý rok přes 200 základních, středních a mateřských škol.

Ve Scio jsme vyvinuli a průběžně rozvíjíme unikátní nástroj – dotazníkové šetření Mapa školy. Prostřednictvím online dotazníků žáci, rodiče, učitelé, vedení a provozní zaměstnanci zodpoví dotazy na celou škálu témat. Výstupem jsou podrobná data o spokojenosti, či nespokojenosti se všemi aspekty školy až na úroveň jednotlivých tříd. U mnoha otázek je možnost otevřených odpovědí – můžete identifikovat konkrétní problémové situace a jejich příčiny.

V individuální zprávě se dozvíte o silných stránkách konkrétních škol a budete moct zaměřit svou energii a finance na oblasti, kde je školy aktuálně nejvíce potřebují. Dotazníky jsou zvlášť navržené pro mateřské, základní a střední školy.

DATA, KTERÁ DÁVAJÍ SMYSL

Nemusíte se bát hromady nesrozumitelných tabulek a grafů.

Vybereme to, co je podstatné. Ze získaných dat dostane každá škola Analytickou zprávu,
která se soustředí na nejdůležitější aspekty jejího fungování. Percentilové tabulky zase jasně vyjadřují, jak si v klíčových oblastech škola vede v porovnání s ostatními. Graficky poutavý Přehled
se hodí na web, do výroční zprávy nebo do zprávy o realizaci projektu. Na objednávku zpracujeme Individuální zprávu, která dává zjištění do souvislostí. Pro zřizovatele nebo realizátora MAPII vypracujeme zprávu za celou skupinu mapovaných škol.

POHLED POD POVRCH

Tam, kde data z šetření nestačí, nabízíme terénní výzkum a poradenství.

V našem týmu jsou výzkumníci, sociologové, zkušení učitelé, manažeři škol a také školní metodici. Školám v obtížné situaci nebo ve fázi velkých změn nabízíme nejen dotazníkové šetření, ale i detailní zmapování na místě, s dětmi, učiteli a rodiči.
Na základě zjištění zformulujeme doporučení a poskytneme konzultace, které vedení pomohou efektivně řídit změny a zvládnout případné problémy.

 

Nebojte se zeptat

Rádi vám pomůžeme s výběrem vhodného projektu pro vaši školu, poradíme s administrací či vyřídíme objednávku.

telefon 234 705 055