Národní testování

PROČ NÁRODNÍ TESTOVÁNÍ

Získejte nestrannou zpětnou vazbu ze škol a podrobné výsledky vašich žáků z matematiky, českého jazyka a angličtiny. Kontext výsledkům dodá test obecných studijních předpokladů (OSP), aneb jaké jsou předpoklady žáka ke studiu. Výsledky a úspěšnost vašich žáků a jejich srovnání s jinými školami
je pro vaši školu zpětnou vazbou výuky. Jako zřizovatel získáte přehled o situaci na vašich školách.

CO JE TEST OBECNÝCH STUDIJNÍCH PŘEDPOKLADŮ

Test obecných studijních předpokladů (OSP) je mezinárodně ustálená struktura testování, kde se hodnotí verbální, analytické a kvantitativní dovednosti (slovní zásoba, rozdíl slov, práce s grafy, obrázky, zjednodušit výpočty apod.). OSP test nezjišťuje naučené znalosti a vědomosti, ale spíše schopnost
se věcem učit. Díky OSP získáte informaci, nakolik žáci využívají svůj studijní potenciál v jednotlivých předmětech. Pro děti může sloužit i jako příprava
na přijímací řízení na střední školy.

JAK PRACOVAT S VÝSLEDKY

Porovnáním OSP s testy z ČJ a MAT lze zjistit, jak žáci využívají svůj potenciál, jaké jsou jeho analytické a verbální dovednosti. Výsledky Národního testování odhalí, v jakých předmětech pracuje žák nad/pod své možnosti.

Je rozdíl mezi školou, která má horší výsledky v porovnání s ostatními, ale využívá nad rámec potenciálu svých dětí (škola 5) a školou, kde jsou žáci nadaní, ale jejich výsledky z českého jazyka nebo matematiky jsou na spodní hranici (škola 7). V takových případech je sice na první pohled stejný rozdíl (špatné výsledky), ale jiná příčina, se kterou můžete dále pracovat a odstranit.

 

 

Využití studijního potenciálu vyjadřuje rozdíl mezi jeho výsledkem v předmětovém testu a průměrným výsledkem stejně nadaných žáků (se stejným výsledkem OSP). Kladné hodnoty znamenají, že žák dosáhl v předmětovém testu lepších výsledků, než odpovídá jeho studijním předpokladům. Záporné hodnoty ukazují, že žák své studijní předpoklady nevyužívá tak, jak by mohl. Výsledky -5 až 5 považujeme za průměrné. Výsledky nad 5 za nadprůměrné
a výsledky pod -5 za podprůměrné. Výsledky jednotlivých škol v tomto testování ukazují na možné rozdíly ve využití studijního potenciálu. Rozdíly jsou
v rámci předmětů i škol. Žádná škola nevyužívá dobře potenciál svých žáků v obou předmětech.

Výsledky z testování využije škola do evaluační zprávy. Pro zřizovatele slouží pozitivní výsledky k ukázce dobé práce pedagogů a negativní výsledky jsou impulzem pro analýzu jejich příčin.

Nebojte se zeptat

Rádi vám pomůžeme s výběrem vhodného projektu pro vaši školu, poradíme s administrací či vyřídíme objednávku.

telefon 234 705 055