Dovednosti pro střední školy

Zpestření výuky i domácí přípravy

Výsledky ihned po ukončení testu

Ověření znalostí a dovedností

Více než 7 let zkušeností s dovednostními testy

Jak to funguje?

 

GrafTři testy ověřují on-line formou praktických úloh nejdůležitější dovednosti – řešit problémy, pracovat s informacemi a využít matematiku v praktickém životě. Součástí je krátký dotazník, který zjišťuje motivy a postoje žáka. Projekt je vhodný pro studenty 1. a 3. ročníků všech typů středních škol. 

Testování probíhá on-line v aplikaci Sciodat. Skládá se ze tří testů:

  • Porozumění textu a práce s informacemi obsahuje úlohy zaměřené na porozumění praktickým textům a jejich využití v běžném životě, práce s informacemi, aplikace čtenářských dovedností v praxi. Např. pochopení návodu, smluv, pracovního postupu.
  • Matematické a finanční myšlení pro praxi obsahuje úlohy zaměřené na schopnost využít základní matematické postupy v praktickém životě, aplikace jednotlivých poznatků v oblasti financí a ekonomie. Např. výpočty procent, podílů, princip fungování peněz, výpočet mzdy, úspor.
  • Pracovní kompetence obsahují úlohy zaměřené na orientaci v pracovním prostředí, zvládnutí základních pojmů. Např. posuzování informací o povolání, pracovních příležitostech, zhodnocení životopisu, motivačního dopisu, základní pojmy ze světa práce, aplikace pracovního práva.

Škola získá podrobné výstupy o studentech, třídách i škole. Součástí výstupu je srovnání s ostatními školami stejného, či podobného typu. Student získá osvědčení o absolvování testu s popisem dosažené úrovně.

Termíny

Objednávka do 6. 11. 2017
Testování 6. 11. 2017 – 24. 11. 2017
Výstupy 15. 1. 2018

Nebojte se zeptat

Rádi vám pomůžeme s výběrem vhodného projektu pro vaši školu, poradíme s administrací či vyřídíme objednávku.

telefon 234 705 555

Nevybrali jste?

Vyzkoušejte našeho on-line poradce, který vám usnadní výběr vhodného projektu na základě toho, co je pro vás a vaši školu důležité.

online poradce on-line poradce

Reference

Základní

Základní škola a Mateřská škola Ždírec nad Doubravou

Sám využívám Testy do hodin různými způsoby, např. jako domácí úkoly, zadal jsem na doma 3 testy a řekl, že z jednoho pak bude písemka. Často to využívám i ve třídě jenom jako procvičování, že žáci se připojí pomocí svých mobilních telefonů a vyřeší příklad, a pokud tam mají chybu, tak ji společně hledají. Výsledky využíváme na hodnocení žáků a převádíme je na známku.

Základní

Základní škola Veltrusy

Test Silných stránek je pozitivně zaměřené testování, které dává žákům náhled na jejich schopnosti a měl by je tak nasměrovat a motivovat v jejich vývoji a cestě za osobními cíli. Po testování jsme si v hodině Vkz společně zhodnotili, zda výsledkům žáci rozumí, co je překvapilo, jak se ztotožňují s výsledky. Žáci trefně uváděli různé příklady, jak své silné stránky využívají. Průběžně hrajeme sociálně-psychologické hry a pracujeme ve skupinách, přitom se vracíme k tomu, jak se při konkrétních aktivitách uplatňují typy schopností z testu (objevitel, tvořivec, parťák, nadšenec, kapitán). Doufám, že rodiče také využijí výsledky testů jako společné téma pro popovídání si se svými dětmi.

Základní

Základní škola Horní Počernice

Ukazuje se, že umět je něco jiného než znát, že se v životě čím dál víc setkáme nikoli s větou „ukaž, co umíš“, ale „dokaž, co umíš“. Ve škole se testují jen vědomosti, proto nejen mě víc zajímalo i testování Dovedností pro život. Mám ověřeno, že takové praktické činnosti žáky baví. Zvláště pokud do nich ještě zapojíme moderní technologie.