Dovednosti pro střední školy

Zpestření výuky i domácí přípravy

Výsledky ihned po ukončení testu

Ověření znalostí a dovedností

Více než 7 let zkušeností s dovednostními testy

Otestujte praktické dovednosti studentů

Pro studenty je těžké vidět souvislost mezi získanými znalostmi a jejich aplikací do životních situací. Dovedností testy právě schopnost poradit si v situacích denního života testují. Testy jsou vhodné pro studenty 1. a 3. ročníků všech typů středních škol.

Testy prověřují klíčové dovednosti 21. století:

Porozumění textu a práce s informacemi. Test sleduje míru porozumění praktickým textům a jejich využití v běžném životě. Práci s informacemi a čtenářské dovednosti uplatní studenti při čtení pracovních smluv nebo pochopení návodu.

Matematické a finanční myšlení. Úlohy jsou zaměřeny na schopnost využít základní matematické postupy v praktickém životě. Tato dovednost pomůže studentům při řešení výpočtů procent, podílů, pochopení principu fungování peněz nebo pro výpočet mzdy a úspor.

Pracovní kompetence. Pomohu studentům při řešení profesního směřování. Studenti by se měli orientovat v pracovním prostředí a rozumět základním pojmům. Testy zkoumají schopnost posuzovat informace o povolání a pracovních příležitostech. Ty studenti využijí při tvorbě motivačního dopisu nebo životopisu.

Jsou studenti připraveni na život?

Po absolvování testu získá student osvědčení s popisem dosažené úrovně. Školy oceňují podrobné výstupy o studentech, třídách a jejich porovnání s ostatními školami.

Termíny

Objednávka do 12. 11. 2018
Testování 12. 11. 2018 – 30. 11. 2018
Výstupy 14. 1. 2019

Nebojte se zeptat

Rádi vám pomůžeme s výběrem vhodného projektu pro vaši školu, poradíme s administrací či vyřídíme objednávku.

telefon 234 705 055

Nevybrali jste?

Vyzkoušejte našeho on-line poradce, který vám usnadní výběr vhodného projektu na základě toho, co je pro vás a vaši školu důležité.

online poradce on-line poradce

Reference

Gymnázium

Gymnázium Praha 4, Na Vítězné pláni

Test informační gramotnosti byl náročný, ale vynucoval si na žácích přesně to, co se žádá - pozorné čtení, porozumění informacím v textu, následnou práci s nimi, případně jejich vyhodnocení. Na testu se nám líbilo, že nutil žáky přemýšlet, a to dost usilovně.

Základní

Základní škola Veltrusy

Test Silných stránek je pozitivně zaměřené testování, které dává žákům náhled na jejich schopnosti a měl by je tak nasměrovat a motivovat v jejich vývoji a cestě za osobními cíli. Po testování jsme si v hodině Vkz společně zhodnotili, zda výsledkům žáci rozumí, co je překvapilo, jak se ztotožňují s výsledky. Žáci trefně uváděli různé příklady, jak své silné stránky využívají. Průběžně hrajeme sociálně-psychologické hry a pracujeme ve skupinách, přitom se vracíme k tomu, jak se při konkrétních aktivitách uplatňují typy schopností z testu (objevitel, tvořivec, parťák, nadšenec, kapitán). Doufám, že rodiče také využijí výsledky testů jako společné téma pro popovídání si se svými dětmi.

Základní

Základní škola Horní Počernice

Ukazuje se, že umět je něco jiného než znát, že se v životě čím dál víc setkáme nikoli s větou „ukaž, co umíš“, ale „dokaž, co umíš“. Ve škole se testují jen vědomosti, proto nejen mě víc zajímalo i testování Dovedností pro život. Mám ověřeno, že takové praktické činnosti žáky baví. Zvláště pokud do nich ještě zapojíme moderní technologie.