Místní akční skupina (MAS)

Máme přes 20 let zkušeností ve vzdělávání

Spolupracujeme s 37 % škol

Zpětná vazba od všech zapojených stran

Podchycení šikany a dalších negativních jevů

Nejčastěji využívanými nástroji jsou anonymní dotazníkové šetření Mapa školy, ověření úrovně čtenářské a matematické gramotnosti včetně semináře pro učitele, umíme poradit i s formativním hodnocením či s čerpáním prostředků v rámci OP VVV.

 

DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ MAPA ŠKOLY

Mnozí zřizovatelé narážejí na nedostatek objektivních a přesných informací o svých školách. Z této potřeby proto vychází dotazníkové šetření Mapa školy. Výsledky umožňují zřizovateli zjistit, jaké je klima školy, jaké na školách panují vztahy, jak školu vnímají rodiče a v neposlední řadě co které účastníky vzdělávání trápí. Zřizovatel pak může podpořit ty oblasti, které si jednotlivé školy přejí nebo potřebují zlepšit. Podívejte se na nejdůležitější výstupy šetření ve školním roce 2017/2018. Další informace

 

ROZVOJ ČTENÁŘSKÉ A MATEMATICKÉ GRAMOTNOSTI

Gramotnost je dovednost pro život, bez níž se jednoduše neobejdeme. Každý den se setkáváme s novými a stále se měnícími informacemi. Jsme stavěni do situací, v nichž potřebujeme těmto informacím rozumět, orientovat se v nich a podle toho jednat. Učitelé často nevědí, jak tuto dovednost rozvíjet, není na ni vyhrazena hodinová dotace. Proto jsme vyvinuli jednoduchý nástroj, v rámci kterého žáci zjistí svou úroveň čtenářské a matematické gramotnosti, získají tipy na konkrétní knihy a hry, jejich učitelé pak metodické materiály a doporučení, jak s žákem na dané úrovni pracovat. Navíc učitelům i pedagogickém sborům nabízíme školení a akreditované worskhopy. Další informace

 

SEMINÁŘE PRO UČITELE

Nabízíme učitelům a celým pedagogickým sborům školení a akreditované workshopy Čtenářské a Matematické gramotnosti, formativního hodnocení, ale ani jiná témata nám nejsou cizí. Obraťte se na nás s konkrétními požadavky. Podívejte se na ukázku naší spolupráce s Prahou 14.

 

ŠABLONY

Pokud využíváte prostředky ze šablon OP VVV, pomůžeme vám s jejich naplněním a očekávanými výstupy, ať už se zaměřujete na programování, gramotnosti nebo deskové hry. Další informace

 

FORMATIVNÍ HODNOCENÍ 

Formativnímu hodnocení se ve Scio věnujeme již téměř deset let. Školám nabízíme jak metodickou podporu, aby věděly, proč a jak s formativním hodnocením začít, tak i nástroje, aby mohly formativní hodnocení jednoduše používat. Od nového roku nabízíme akreditované semináře pro učitel i celé pedagociké sbory.

 

Mohlo by vás zajímat: Zřizovatelé

Rád s vámi proberu vaši konkrétní situaci

Michal Dorčák

Michal Dorčák

Konzultant pro zřizovatele

telefon 234 705 004
PhDr.

PhDr. Eva Cveková, průvodce vzděláváním Místní akční skupina Opavsko z.s.

V rámci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území Vítkovska II (MAP Vítkovsko) k podpoře a rozvoji čtenářské gramotnosti jsme zařadili pilotně aktivitu ve spolupráci se SCIO s.r.o, a to Ověřování úrovně žáků 4. roč. ZŠ v oblasti ČG. Jednalo se o celoroční spolupráci realizovanou v několika úrovních. Základem bylo testování žáků všech 4. ročníků ZŠ v ORP Vítkovska, výsledky testování zařadily žáky do jednotlivých úrovní dle stupně zvládnutí čtenářských dovedností. Výhodou byla okamžitá informace nejenom o stávajících dovednostech daného žáka v rámci čtenářské gramotnosti, ale také o jeho rezervách, resp. možnostech a způsobech zlepšení. S výsledkem testování byli seznámeni rodiče, a tím se podařilo touto nenásilnou formou je přimět k součinnosti s pedagogy, společně se podíleli na výběru titulů z doporučené literatury, získali tipy na zajímavé knihy, na online aplikace, deskové hry a další činností podporující rozvoj čtenářství. Motivačně splnily svou úlohu 2 metodické semináře pro pedagogy vedené lektory ze SCIA, na kterých byla zážitkovou formou představena řada aktivit a metod k podpoře ČG a především v rozvíjení napříč všemi předměty. Závěrem celoroční spolupráce bylo závěrečné testování žáků a zhodnocení, zda došlo ke zlepšení. I přes jarní vlnu pandemie a uzavření škol testování žáků dopadlo velmi dobře, ukázala se nezastupitelná role spolupráce ve výchově a vzdělání „rodina a škola“. Nemalou roli v tomto sehrála právě smysluplná spolupráce s lektorským týmem SCIO. Cílená metodická podpora oslovila pedagogy také v letošním školním roce a tentokrát jsme se zaměřili na podporu a rozvoj MG opět pod vedením lektorského týmu SCIO s.r.o.