Místní akční skupina (MAS)

Máme přes 20 let zkušeností ve vzdělávání

Spolupracujeme s 37 % škol

Zpětná vazba od všech zapojených stran

Podchycení šikany a dalších negativních jevů

Nejčastěji využívanými nástroji jsou anonymní dotazníkové šetření Mapa školy, ověření úrovně čtenářské a matematické gramotnosti včetně semináře pro učitele, umíme poradit i s formativním hodnocením či s čerpáním prostředků v rámci OP VVV.

 

DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ MAPA ŠKOLY

Mnozí zřizovatelé narážejí na nedostatek objektivních a přesných informací o svých školách. Z této potřeby proto vychází dotazníkové šetření Mapa školy. Výsledky umožňují zřizovateli zjistit, jaké je klima školy, jaké na školách panují vztahy, jak školu vnímají rodiče a v neposlední řadě co které účastníky vzdělávání trápí. Zřizovatel pak může podpořit ty oblasti, které si jednotlivé školy přejí nebo potřebují zlepšit. Podívejte se na nejdůležitější výstupy šetření ve školním roce 2017/2018. Další informace

 

ROZVOJ ČTENÁŘSKÉ A MATEMATICKÉ GRAMOTNOSTI

Gramotnost je dovednost pro život, bez níž se jednoduše neobejdeme. Každý den se setkáváme s novými a stále se měnícími informacemi. Jsme stavěni do situací, v nichž potřebujeme těmto informacím rozumět, orientovat se v nich a podle toho jednat. Učitelé často nevědí, jak tuto dovednost rozvíjet, není na ni vyhrazena hodinová dotace. Proto jsme vyvinuli jednoduchý nástroj, v rámci kterého žáci zjistí svou úroveň čtenářské a matematické gramotnosti, získají tipy na konkrétní knihy a hry, jejich učitelé pak metodické materiály a doporučení, jak s žákem na dané úrovni pracovat. Navíc učitelům i pedagogickém sborům nabízíme školení a akreditované worskhopy. Další informace

 

SEMINÁŘE PRO UČITELE

Nabízíme učitelům a celým pedagogickým sborům školení a akreditované workshopy Čtenářské a Matematické gramotnosti, formativního hodnocení, ale ani jiná témata nám nejsou cizí. Obraťte se na nás s konkrétními požadavky. Podívejte se na ukázku naší spolupráce s Prahou 14.

 

ŠABLONY

Pokud využíváte prostředky ze šablon OP VVV, pomůžeme vám s jejich naplněním a očekávanými výstupy, ať už se zaměřujete na programování, gramotnosti nebo deskové hry. Další informace

 

FORMATIVNÍ HODNOCENÍ 

Formativnímu hodnocení se ve Scio věnujeme již téměř deset let. Školám nabízíme jak metodickou podporu, aby věděly, proč a jak s formativním hodnocením začít, tak i nástroje, aby mohly formativní hodnocení jednoduše používat. Od nového roku nabízíme akreditované semináře pro učitel i celé pedagociké sbory.

 

Mohlo by vás zajímat: Zřizovatelé Krajské akční plány (IKAP) Místní akční plán (MAP) Místní akční skupina (MAS)

Ráda s vámi proberu vaši konkrétní situaci

Jana Neumannová

Jana Neumannová

Konzultantka pro zřizovatele

telefon 234 705 004