Místní akční plán (MAP)

Máme přes 20 let zkušeností ve vzdělávání

Přes 42 000 zapojených žáků ročně

Spolupracujeme s 37 % škol

Kvalitní a nestranná zpětná vazba

Společnost Scio dnes dokáže nabídnout širokou škálu testů, projektů a služeb. Níže uvádíme hlavní témata, která případně společně můžeme upravit na míru na základě vaší místní potřebnosti a naléhavosti. Můžeme se i pobavit o celkové koncepci a rozvoji školství. 

 

DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ MAPA ŠKOLY

Mnozí zřizovatelé narážejí na nedostatek objektivních a přesných informací o svých školách. Z této potřeby proto vychází dotazníkové šetření Mapa školy. Výsledky umožňují zřizovateli zjistit, jaké je klima školy, jaké na školách panují vztahy, jak školu vnímají rodiče a v neposlední řadě co které účastníky vzdělávání trápí. Zřizovatel pak může podpořit ty oblasti, které si jednotlivé školy přejí nebo potřebují zlepšit. Podívejte se na nejdůležitější výstupy šetření ve školním roce 2017/2018. Další informace

 

ROZVOJ GRAMOTNOSTÍ

Gramotnost je dovednost pro život, bez níž se jednoduše neobejdeme. Každý den se setkáváme s novými a stále se měnícími informacemi. Jsme stavěni do situací, v nichž potřebujeme těmto informacím rozumět, orientovat se v nich a podle toho jednat. Učitelé často nevědí, jak tuto dovednost rozvíjet, není na ni vyhrazena hodinová dotace. Proto jsme vyvinuli jednoduchý nástroj, v rámci kterého žáci zjistí svou úroveň čtenářské a matematické gramotnosti, získají tipy na konkrétní knihy a hry, jejich učitelé pak metodické materiály a doporučení, jak s žákem na dané úrovni pracovat. Navíc učitelům i pedagogickém sborům nabízíme školení a akreditované worskhopy. Další informace

 

SEMINÁŘE PRO UČITELE

Nabízíme učitelům a celým pedagogickým sborům školení a akreditované workshopy Čtenářské a Matematické gramotnosti, formativního hodnocení, ale ani jiná témata nám nejsou cizí. Obraťte se na nás s konkrétními požadavky. Podívejte se na ukázku naší spolupráce s Prahou 14.

 

TESTY STUDIJNÍHO POTENCIÁLU 

Každý zřizovatel se zajímá o to, jak jeho školy pracují se svými žáky. Zároveň by mu nemělo stačit pouhé srovnání výsledků ve vyučovaných předmětech. Takové výsledky jsou silně ovlivněny nadáním žáků i jejich sociálním zázemím.  Právě proto jsme vyvinuli test obecných studijních předpokladů (OSP), který měří studijní potenciál žáků. Jeho porovnáním s testy z ČJ a Ma lze zjistit, jak žáci využívají svůj potenciál. Tento údaj je důležitý zejména pro školy, které mají velký počet studijně slabších dětí (např. žáci se slabším sociálním zázemím), a jejich výsledky v předmětových testech nedosahují ani průměrných výsledků. Pokud se ale podíváme na jejich využití studijního potenciálu, můžeme se dozvědět, že škola pracuje se svými žáky výborně a že většina z nich pracuje nad očekávanou úroveň. Další informace 

 

PODPORA FORMATIVNÍHO HODNOCENÍ

Formativnímu hodnocení se ve Scio věnujeme již téměř deset let. Školám nabízíme jak metodickou podporu, aby věděly, proč a jak s formativním hodnocením začít, tak i nástroje, aby mohly formativní hodnocení jednoduše používat. Od nového roku nabízíme akreditované semináře pro učitel i celé pedagociké sbory.

 

Mohlo by vás zajímat: Zřizovatelé Krajské akční plány (IKAP) Místní akční plán (MAP) Místní akční skupina (MAS)

Ráda s vámi proberu vaši konkrétní situaci

Jana Neumannová

Jana Neumannová

Konzultantka pro zřizovatele

telefon 234 705 004