Krajské akční plány (IKAP)

Máme přes 20 let zkušeností ve vzdělávání

Spolupracujeme s 37 % škol

Více než 7 let zkušeností s dovednostními testy

Díky ScioŠkolám víme, co potřebujete

V posledních dvou letech jsme spolupracovali na realizaci veřejných zakázek v rámpro Středočeský, Jihomoravský a Jihočeský kraj, nyní dokončujeme i projekt v Pardubickém kraji. Ve všech případech se jednalo o projekty zaměřené na rozvoj čtenářské či matematické gramotnosti, a to jak u žáků základních, tak i středních škol. Spolupráce a projekty byly nastaveny v každém kraji individuálně, ale základem byl vždy náš portál svetgramotnosti.cz. Pro zapojené učitele jsme realizovali několik navazujících seminářů, v rámci kterých jsme pracovali s námi vytvořenými metodikami. Ty měli učitelé přístupné po celou dobu trvání projektu. Pro zadavatele zakázek jsme pak připravovali průběžné, ale i závěrečné zprávy, které sledovaly počáteční a konečnou úroveň žáků v dané gramotnosti.

 

ROZVOJ GRAMOTNOSTÍ

Gramotnost je dovednost pro život, bez níž se jednoduše neobejdeme. Každý den se setkáváme s novými a stále se měnícími informacemi. Jsme stavěni do situací, v nichž potřebujeme těmto informacím rozumět, orientovat se v nich a podle toho jednat. Učitelé často nevědí, jak tuto dovednost rozvíjet, není na ni vyhrazena hodinová dotace. Proto jsme vyvinuli jednoduchý nástroj, v rámci kterého žáci zjistí svou úroveň čtenářské a matematické gramotnosti, získají tipy na konkrétní knihy a hry, jejich učitelé pak metodické materiály a doporučení, jak s žákem na dané úrovni pracovat. Navíc učitelům i pedagogickém sborům nabízíme školení a akreditované worskhopy.

 

SEMINÁŘE PRO UČITELE

Nabízíme učitelům a celým pedagogickým sborům školení a akreditované workshopy Čtenářské a Matematické gramotnosti, formativního hodnocení, ale ani jiná témata nám nejsou cizí. Obraťte se na nás s konkrétními požadavky. Podívejte se na ukázku naší spolupráce s Prahou 14.

 

FORMATIVNÍ HODNOCENÍ  

Formativnímu hodnocení se ve Scio věnujeme již téměř deset let. Školám nabízíme jak metodickou podporu, aby věděly, proč a jak s formativním hodnocením začít, tak i nástroje, aby mohly formativní hodnocení jednoduše používat. Od nového roku nabízíme akreditované semináře pro učitel i celé pedagociké sbory.

 

 

Mohlo by vás zajímat: Zřizovatelé Krajské akční plány (IKAP) Místní akční plán (MAP) Místní akční skupina (MAS)

Ráda s vámi proberu vaši konkrétní situaci

Jana Neumannová

Jana Neumannová

Konzultantka pro zřizovatele

telefon 234 705 004