Tematické dotazníky

 

Zajímá vás podrobná zpětná vazba k období distanční výuky?

 

Rádi byste získali informace ke konkrétním předmětům? Jak fungují vaše pracovní vztahy a vztahy v jednotlivých třídách? 

Připravili jsme pro vás čtyři tematicky zaměřené dotazníky, které mapují situaci ve vaší škole.

Jednotlivé dotazníky obsahují 15 až 20 připravených otázek a poskytnou vám ucelený přehled o všech aspektech dané problematiky. Dotazníky jsme připravili ve spolupráci s předními sociology a preventisty na míru jednotlivým skupinám respondentů. Žákovské dotazníky jsou přizpůsobeny věku respondentů, proto jsme je rozdělili na 1. stupeň ZŠ, 2. stupeň ZŠ a.

Dotazníkové šetření probíhá online v naší aplikaci a díky tomu je možné se do něj zapojit kdykoliv a odkudkoliv. Do dotazníků si navíc můžete přidat vlastní otázky. V celém šetření klademe velký důraz na anonymitu. Výsledky získáte prakticky ihned ve formě přehledných grafů doplněných o srovnávací rámec z ostatních zapojených škol. Výjimkou je Klima třídy a Evaluace výuky, kde srovnání s ostatními školami nenabízíme.

 


Tematické dotazníky jsme zaměřili na:

 • Distanční výuku
 • Evaluaci výuky
 • Klima třídy
 • Pracovní kolektiv školy

 

 

Jak a kdy tematické dotazníky používat?

Tematické dotazníky jsou výborným doplňkem k Mapě školy, která poskytuje komplexní zpětnou vazbu. Nebo je můžete objednat samostatně a získat tak detailní vhled do jednotlivých témat. Díky rychlé administraci i vyhodnocení je navíc můžete využít vícekrát v průběhu roku.

 

Podívejte se na ukázky tematických dotazníků:

Distanční výuka Evaluace výuky Klima třídy Pracovní kolektiv školy

 

A také na to, jak vypadají zpracované výsledky v naší aplikaci.
Výsledky z tematického dotazníku Evaluace výuky se vám navíc zobrazí interaktivní formou.

 

Co prostřednictvím tematických dotazníků zjistíte?

V dotazníku na Distanční výuku, který jsme zaměřili na žáky, jejich rodiče a učitele, se dozvíte:

 • Kolik času strávili rodiče se svými dětmi přípravou do školy / plněním úkolů.
 • Které předměty a které učitele žáci i rodiče nejvíce oceňují za přístup k výuce.
 • Zda některým rodinám chybělo technické vybavení.
 • Na co se žáci nejvíce těšili při návratu do školy.
 • Zda se mezi žáky objevila kyberšikana a komu nejvíce chyběly sociální kontakty.
   

V dotazníku Evaluace výuky zaměřeném na žáky zjistíte:

 • Jak žáci hodnotí jednotlivé předměty.
 • Do jaké míry považují žáci vyučování za obtížné.
 • Jaký styl výuky žáci preferují.
 • Jak žáci hodnotí své studijní schopnosti.
 • Zda se učitelé zajímají o názory žáků a dávají jim prostor k vyjádření.
   

V dotazníku Klima třídy, který mapuje situaci v konkrétní třídě, odhalíte:

 • Jaké vztahy panují mezi spolužáky, zda se někdo necítí dobře.
 • Jak žáci vnímají atmosféru ve třídě a co by chtěli zlepšit.
 • Do jaké míry se žáci setkávají se šikanou (fyzickou, psychickou, ekonomickou či kybernetickou).
 • Hodnocení práce třídního učitele z pohledu žáků.
 • Zda ve třídě funguje spolupráce jak mezi žáky, tak s učiteli. 

Vzhledem k tématu zvažte, zda do dotazníku Klima třídy zapojíte žáky 1. a 2. třídy. Rádi vám zašleme ukázku celého dotazníku.
 

V dotazníku Pracovní kolektiv školy určeném učitelům i nepedagogickým pracovníkům se dozvíte:

 • Jak vaši zaměstnanci hodnotí vztahy se svými kolegy.
 • Zda spolupracují a kde to naopak drhne.
 • Zda spolu rádi tráví čas.
 • Jak vnímají spolupráci s vedením školy.
 • Co od vedení očekávají. 

 

Uvítali byste dotazník na jiné téma? Napište nám na mapaskoly@scio.cz.

Nebojte se zeptat

Rádi vám pomůžeme s výběrem vhodného projektu pro vaši školu, poradíme s administrací či vyřídíme objednávku.

telefon 234 705 055

Nevybrali jste?

Vyzkoušejte našeho on-line poradce, který vám usnadní výběr vhodného projektu na základě toho, co je pro vás a vaši školu důležité.

online poradce on-line poradce