Maturitní trénink

Jak vám projekt pomůže:

Zjistíte, zda by vaši žáci odmaturovali, nebo musí v přípravě přidat. Získáte srovnání se stovkami zapojených škol. Vaši žáci si vyzkouší maturitu v předstihu. Do testování doporučujeme zapojit celou třídu a využít zvýhodněný balíček dvou testů.Testy jsou v rámci podzimního a jarního termínu stejné.

 

Co obsahuje: 

32 úloh / 85 minut

Český jazyk

30 úloh / 150 minut

Matematika

64 úloh / 110 minut

Anglický jazyk

cca 24 úloh / bez časového omezení

2x samostatný poslechový test z AJ

 

Jaké výstupy získáte: 

Po ukončení testování získáte přehlednou zprávu o výsledcích svých žáků včetně srovnání s dalšími zapojenými školami. Žáci mají zprávu k dispozici hned po ukončení svého testu.

 

Proč se zapojit:

  • Testy vždy vyvíjíme podle aktuální podoby testů Cermatu a podle aktuálního Katalogu požadavků pro státní maturitu.
  • Ověříte si připravenost žáků na státní maturitu.
  • Žáci se seznámí s typy jednotlivých úloh, formou a strukturou testu.
  • Žáci získají náhled vyřešeného testu včetně postupu správného řešení. U poslechových testů je i přepis nahrávky.
  • TIP: Pokud necháváte přípravu na maturitu na svých žácích, doporučte jim prosím mobilní aplikaci na procvičování maturitních úloh. Plakát s QR kódem na nástěnku najdete zde: Plakát na nástěnku

Termíny

Testování podzim 7. – 25. 11. 2022, zpráva pro školu 1. 12. 2022
Testování jaro 6. 2. – 17. 3. 2023, zpráva pro školu 23. 2. 2023
Finální zpráva pro školu po skončení celého testování 30. 3. 2023

Nebojte se zeptat

Rádi vám pomůžeme s výběrem vhodného projektu pro vaši školu, poradíme s administrací či vyřídíme objednávku.

telefon 234 705 055
Konzervatoř

Konzervatoř České Budějovice

S metodikou testů a obsahem Maturitního tréninku jsme velmi spokojeni. Studenti jsou vždy velmi dobře motivováni i např. negativním výsledkem, neboť následná SMZ téměř vždy dopadne poměrně dobře.

Česko-anglické

Česko-anglické gymnázium s.r.o., České Budějovice

Studenti maturitního ročníku se zúčastnili Maturitního tréninku v podzimním i jarním termínu. Dosažené výsledky jim velmi pomohly při přípravě ke státní písemné maturitní zkoušce. Maturitní trénink studentům doporučím i v příštích letech.

Střední

Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město

Maturitní trénink byl dobrým radarem při přípravě žáků maturitních ročníků před samotnými maturitami. Jelikož si zkoušky platili (minimální částka za zkoušku nehrála žádnou roli), přistoupili ke zkouškám zodpovědněji a výsledky brali vážně. Možná to některé vyburcovalo k intenzivnější přípravě.