Čtenář

Zpestření výuky i domácí přípravy

Výsledky ihned po ukončení testu

Ověření znalostí a dovedností

Více než 7 let zkušeností s dovednostními testy

Jak to funguje?
 

Čtenář je on-line test čtenářské gramotnosti, který ověřuje tři základní čtenářské dovednosti: zhodnocení textu, získávání informací a jejich zpracování. Test je vhodný pro žáky od 2. do 9. třídy ZŠ.

Žáci jsou po testu zařazeni na úroveň 1–6 (nečtenář, začátečník, průzkumník, objevitel, profík, specialista). Test není předem sestavený, ale výběr úloh se přizpůsobuje předchozím odpovědím žáka a ukončí se ve chvíli, kdy je úroveň přesně určena. Čas na test není omezen, ale děti by ho měly zvládnout během 45 minut, v průměru zodpovědí 25 až 30 úloh. 

Po ukončení testu se žákům ihned vygeneruje zpráva, která obsahuje vyhodnocení za jednotlivé části testu, celkovou úroveň gramotnosti a hlavně tipy na konkrétní knížky, které odpovídají úrovni žáka.


TIP: Pokud chcete čtenářskou gramotnost rozvíjet celoročně, nabízíme vám také přístup do www.svetgramotnosti.cz, který obsahuje 2x za rok přístup do testu (můžete si tak ověřit posun žáka) a přístup k připraveným materiálům do hodin pro učitele (ukázky zde), které jsou rozděleny dle úrovně gramotnosti. Na webu najdete také databázi vhodných knih, články a tipy do hodin.

 

Termíny

Testovat je možné kdykoliv v průběhu školního roku.
Výsledky pro žáka jsou k dispozici okamžitě po testování v aplikaci ScioDat.

Nebojte se zeptat

Rádi vám pomůžeme s výběrem vhodného projektu pro vaši školu, poradíme s administrací či vyřídíme objednávku.

telefon 234 705 555

Nevybrali jste?

Vyzkoušejte našeho on-line poradce, který vám usnadní výběr vhodného projektu na základě toho, co je pro vás a vaši školu důležité.

online poradce on-line poradce

Reference

Základní

Základní škola a Mateřská škola Ždírec nad Doubravou

Sám využívám Testy do hodin různými způsoby, např. jako domácí úkoly, zadal jsem na doma 3 testy a řekl, že z jednoho pak bude písemka. Často to využívám i ve třídě jenom jako procvičování, že žáci se připojí pomocí svých mobilních telefonů a vyřeší příklad, a pokud tam mají chybu, tak ji společně hledají. Výsledky využíváme na hodnocení žáků a převádíme je na známku.

Základní

Základní škola Veltrusy

Test Silných stránek je pozitivně zaměřené testování, které dává žákům náhled na jejich schopnosti a měl by je tak nasměrovat a motivovat v jejich vývoji a cestě za osobními cíli. Po testování jsme si v hodině Vkz společně zhodnotili, zda výsledkům žáci rozumí, co je překvapilo, jak se ztotožňují s výsledky. Žáci trefně uváděli různé příklady, jak své silné stránky využívají. Průběžně hrajeme sociálně-psychologické hry a pracujeme ve skupinách, přitom se vracíme k tomu, jak se při konkrétních aktivitách uplatňují typy schopností z testu (objevitel, tvořivec, parťák, nadšenec, kapitán). Doufám, že rodiče také využijí výsledky testů jako společné téma pro popovídání si se svými dětmi.

Základní

Základní škola Horní Počernice

Ukazuje se, že umět je něco jiného než znát, že se v životě čím dál víc setkáme nikoli s větou „ukaž, co umíš“, ale „dokaž, co umíš“. Ve škole se testují jen vědomosti, proto nejen mě víc zajímalo i testování Dovedností pro život. Mám ověřeno, že takové praktické činnosti žáky baví. Zvláště pokud do nich ještě zapojíme moderní technologie.