Mapa školy

 

Víte, proč mají žáci vaši školu rádi? 
 

Mapa školy je sada on-line nebo papírových dotazníků. Zjišťuje zpětnou vazbu od žáků, učitelů, rodičů, vedení školy a provozních zaměstnanců. Šetření je anonymní a připravené v on-line a papírové podobě pro mateřské a základní školy. Pro střední školy jsou připraveny on-line dotazníky.


Dotazníkové šetření probíhá v několika vlnách během školního roku. Vyberte si, zda chcete papírové dotazníky, on-line či kombinaci obojího. Na základě objednávky vám zašleme papírové dotazníky a pro on-line dotazování vygenerujeme přístupová hesla pro všechny skupiny respondentů (žáky, učitele, rodiče, vedení školy a provozní zaměstnance). On-line dotazníkové šetření si můžete objednat i po hlavní vlně dotazníkového šetření (31. 1.   4. 3. 2022) a na zpracování dat se pak domluvíme individuálně. 

V dotaznících se ptáme na:

  • výuku a hodnocení
  • spolupráci
  • bezpečí
  • materiální zázemí
  • spokojenost se školou
  • vztahy

Zajímá vás, jak dotazníky vypadají? Zde naleznete ukázku tištěného a on-line dotazníku.

 

Jaké výstupy z šetření získáte:

Výstupy z dotazníkového šetření jsou zahrnuty v ceně a připravíme je pro vás nejpozději do 4 týdnů po ukončení dotazování. Tištěné výstupy dostanete v podobě analytické zprávy a přehledných grafů včetně srovnání s ostatními zapojenými školami. Výsledky si můžete také zobrazit on-line v naší aplikaci, která umožňuje filtrovat výsledná data, například po třídách, stupních nebo za celou školu.

Podívejte se na ukázky dotazníků a výsledků, které jsou zahrnuty v ceně šetření:

Analytická zpráva Souhrn Percentilové tabulky

 

Individuální zpráva a konzultace:

Veškerá data si můžete v aplikaci a analytické zprávě projít sami, nebo využít naší nabídky na individuální zprávu, ve které srozumitelným způsobem popíšeme hlavní výstupy všech oblastí dotazníkového šetření. Zdůrazníme silné a slabé stránky vaší školy v porovnání s ostatními zapojenými školami a popíšeme i příležitosti a hrozby. Individuální zprávu posíláme školám do konce školního roku.

Zde se můžete podívat, jak vypadá Individuální zpráva

Pokud se rozhodnete využít také nabídky konzultace k individuální zprávě, setkáte se s jejím autorem, který se ve zprávě zaměří na vámi vybranou konkrétní oblast(i) šetření a pomůže vám vytěžit z dat maximum informací.

 

Ideálním doplňkem k Mapě školy jsou on-line tematické dotazníky, které se zaměřují na konkrétní obasti školy. Získáte díky nim zpětnou vazbu na distanční výuky, jídlenu, pracovní kolektiv školy, pedagogický sbor nebo klima ve třídách.

Termíny

Objednávka do 21. 1. 2022*
Hlavní vlna dotazování od 31. 1. do 4. 3. 2022*
Odeslání papírových dotazníků do Scio do 23. 2. 2022*
Odeslání výsledků 25. 3. 2022*
Papírové dotazníky, které obdržíme po 23. 2. 2022, budou zpracovány až na konci března, abychom školám, které se zapojily v řádném termínu, mohli co nejdříve předat výsledné zprávy.
* nebo po telefonické/emailové domluvě

Nebojte se zeptat

Rádi vám pomůžeme s výběrem vhodného projektu pro vaši školu, poradíme s administrací či vyřídíme objednávku.

telefon 234 705 055

Nevybrali jste?

Vyzkoušejte našeho on-line poradce, který vám usnadní výběr vhodného projektu na základě toho, co je pro vás a vaši školu důležité.

online poradce on-line poradce

Reference

Jungmannova

Jungmannova základní škola Beroun

Mapa školy monitoruje veškeré oblasti školy. Oceňujeme přehledné vyhodnocení a možnost srovnání s minulými lety.

Základní

Základní škola a Mateřská škola Krčín

Mapa školy je skvělou autoevaluací ze všech pohledů a v různých oblastech. Je zpětnou vazbou pro vedení i pedagogický sbor a jeho práci. Přináší konkrétní vyhodnocení a možnost nápravy negativních stránek školy a potvrzení kvality těch oblastí, které jsou pro chod naší školy prioritou.

Základní

Základní škola a Mateřská škola Strupčice

Mapa školy, to je kompletní šetření klimatu z pohledu rodičů, žáků a zaměstnanců školy. Na projektu se nám líbí jeho vyhodnocení, grafy a porovnání s ostatními školami.