Mapa školy

Podchycení šikany a dalších negativních jevů

Odhalení silných a slabých stránek školy

Porovnání s ostatními zapojenými školami

Zpětná vazba od všech zapojených stran

Víte, proč mají žáci vaši školu rádi? 
 

Mapa školy je sada on-line nebo papírových dotazníků. Zjišťuje zpětnou vazbu od žáků, učitelů, rodičů, vedení školy a provozních zaměstnanců. Šetření je anonymní a připravené v on-line a papírové podobě pro mateřské a základní školy. Pro střední školy jsou připraveny on-line dotazníky.

Dotazníkové šetření probíhá v únoru. Na základě objednávky vám zašleme papírové dotazníky, pro on-line dotazování vygenerujeme přístupová hesla pro všechny skupiny respondentů (žáky, učitele, rodiče, vedení školy a provozní zaměstnance). On-line dotazníkové šetření si můžete objednat i po únorovém termínu. Na zpracování dat se pak domluvíme individuálně. 

Na co se ptáme:

  • Cíle školy
  • Výuka a hodnocení
  • Spolupráce
  • Bezpečí
  • Materiální zázemí
  • Spokojenost se školou
  • Vztahy

V ceně jsou zahrnuty výstupy z dotazníkového šetření, které pro vás připravíme nejpozději do 6 týdnů po ukončení dotazování v podobě analytické zprávy a přehledných grafů včetně srovnání s ostatními zapojenými školami. Nově naše on-line aplikace umožňuje filtrovat výsledná data, např. po třídách, stupních nebo za celou školu.

Podívejte se na ukázky dotazníků a výsledků, které jsou zahrnuty v ceně šetření:

Aplikace Dotazník Analytická zpráva Souhrn Percentilové tabulky

Veškerá data si můžete v aplikaci a analytické zprávě projít sami, nebo využít naší nabídky na individuální zprávu, ve které srozumitelným způsobem popíšeme hlavní výstupy všech oblastí dotazníkového šetření. Zdůrazníme silné a slabé stránky vaší školy v porovnání s ostatními zapojenými školami a popíšeme i příležitosti a hrozby.

Individuální zpráva

Pokud se rozhodnete využít i nabídky konzultace k individuální zprávě, setkáte se s jejím autorem, který se ve zprávě zaměří na vámi vybranou konkrétní oblast(i) šetření a pomůže vám vytěžit z dat maximum informací.

Mapa učitelského sboru obsahuje speciálně připravený dotazník, který se zaměřuje pouze na učitele. Zjišťuje jejich spokojenost, zda mohou efektivně vykonávat svou práci, jak se v prostředí školy cítí a jaké vztahy mají s žáky, kolegy i vedením. Výstupem je analytická zpráva a porovnání s ostatními učitelskými sbory zapojených škol.

Dotazník na hodnocení jídelny základních a středních škol se zaměřuje na její nabídku, vybavení, chování zaměstnanců a spokojenost strávníků. Výstupem je analytická zpráva a srovnání s ostatními školními jídelnami.

Dotazníky, které obdržíme po 9. 3. 2020, budou zpracovány až na konci dubna, abychom školám, které se zapojily v řádném termínu, mohli co nejdříve předat výsledné zprávy. 
 

Nebojte se zeptat

Rádi vám pomůžeme s výběrem vhodného projektu pro vaši školu, poradíme s administrací či vyřídíme objednávku.

telefon 234 705 055

Nevybrali jste?

Vyzkoušejte našeho on-line poradce, který vám usnadní výběr vhodného projektu na základě toho, co je pro vás a vaši školu důležité.

online poradce on-line poradce

Reference

Jungmannova

Jungmannova základní škola Beroun

Mapa školy monitoruje veškeré oblasti školy. Oceňujeme přehledné vyhodnocení a možnost srovnání s minulými lety.

Základní

Základní škola a Mateřská škola Krčín

Mapa školy je skvělou autoevaluací ze všech pohledů a v různých oblastech. Je zpětnou vazbou pro vedení i pedagogický sbor a jeho práci. Přináší konkrétní vyhodnocení a možnost nápravy negativních stránek školy a potvrzení kvality těch oblastí, které jsou pro chod naší školy prioritou.

Základní

Základní škola a Mateřská škola Strupčice

Mapa školy, to je kompletní šetření klimatu z pohledu rodičů, žáků a zaměstnanců školy. Na projektu se nám líbí jeho vyhodnocení, grafy a porovnání s ostatními školami.