Mapa školy

Podchycení šikany a dalších negativních jevů

Odhalení silných a slabých stránek školy

Porovnání s ostatními zapojenými školami

Zpětná vazba od všech zapojených stran

Víte, proč mají žáci vaší školu rádi? 
 

Mapa školy je sada on-line nebo papírových dotazníků. Zjišťuje zpětnou vazbu od žáků, učitelů, rodičů, vedení školy a provozních zaměstnanců. Šetření je anonymní a připravené v on-line a papírové podobě pro mateřské a základní školy. Pro střední školy jsou připraveny on-line dotazníky.

Dotazníkové šetření probíhá v únoru. Na základě objednávky vám zašleme papírové dotazníky, pro on-line dotazování vygenerujeme přístupová hesla pro všechny skupiny respondentů (žáky, učitele, rodiče, vedení školy a provozní zaměstnance). On-line dotazníkové šetření si můžete objednat i po únorovém termínu. Na zpracování dat se pak domluvíme individuálně. 

Na co se ptáme:

  • Cíle školy
  • Výuka a hodnocení
  • Spolupráce
  • Bezpečí
  • Materiální zázemí
  • Spokojenost se školou
  • Vztahy

Výstupy z dotazníkového šetření pro vás připravíme nejpozději do 6 týdnů po ukončení dotazování v podobě analytické zprávy a přehledných grafů včetně srovnání s ostatními zapojenými školami. Nově naše on-line aplikace umožňuje filtrovat výsledná data, např. po třídách, stupních nebo za celou školu.

Veškerá data si můžete v aplikaci projít sami, nebo využít naší nabídky na individuální zprávu, ve které srozumitelným způsobem popíšeme hlavní výstupy všech oblastí dotazníkového šetření. Zdůrazníme silné a slabé stránky vaší školy v porovnání s ostatními zapojenými školami a popíšeme i příležitosti a hrozby.

Pokud se rozhodnete využít i nabídky konzultace k individuální zprávě, setkáte se s jejím autorem, který se ve zprávě zaměří na vámi vybranou konkrétní oblast(i) šetření a pomůže vám vytěžit z dat maximum informací.

Mapa učitelského sboru obsahuje speciálně připravený dotazník, který se zaměřuje pouze na učitele. Zjišťuje jejich spokojenost, zda mohou efektivně vykonávat svou práci, jak se v prostředí školy cítí a jaké vztahy mají s žáky, kolegy i vedením. Výstupem je analytická zpráva a porovnání s ostatními učitelskými sbory zapojených škol.

Dotazník na hodnocení školní jídelny se zaměřuje na její nabídku, vybavení, chování zaměstnanců a spokojenost strávníků. Výstupem je analytická zpráva a srovnání s ostatními školními jídelnami.  

Dotazníky, které obdržíme po 4. 3. 2019, budou zpracovány až na konci dubna, abychom školám, které se zapojily v řádném termínu, mohli co nejdříve předat výsledné zprávy. 

Podívejte se na ukázky z dotazníků a výsledků, které od nás obdržíte.

 

Ukázka z aplikace Ukázka dotazníku Analytická zpráva Individuální zpráva Souhrn Percentilové tabulky

Termíny

Objednávka do 14. 1. 2019, nebo po telefonické domluvě
Dotazování od 28. 1. do 1. 3. 2019
Odeslání papírových dotazníků do Scio do 25. 2. 2019
Zpracování dat od 4. 3. 2019
Odeslání výsledků 12. 4. 2019

Nebojte se zeptat

Rádi vám pomůžeme s výběrem vhodného projektu pro vaši školu, poradíme s administrací či vyřídíme objednávku.

telefon 234 705 055

Nevybrali jste?

Vyzkoušejte našeho on-line poradce, který vám usnadní výběr vhodného projektu na základě toho, co je pro vás a vaši školu důležité.

online poradce on-line poradce

Reference

Jungmannova

Jungmannova základní škola Beroun

Mapa školy monitoruje veškeré oblasti školy. Oceňujeme přehledné vyhodnocení a možnost srovnání s minulými lety.

Základní

Základní škola a Mateřská škola Krčín

Mapa školy je skvělou autoevaluací ze všech pohledů a v různých oblastech. Je zpětnou vazbou pro vedení i pedagogický sbor a jeho práci. Přináší konkrétní vyhodnocení a možnost nápravy negativních stránek školy a potvrzení kvality těch oblastí, které jsou pro chod naší školy prioritou.

Základní

Základní škola a Mateřská škola Strupčice

Mapa školy, to je kompletní šetření klimatu z pohledu rodičů, žáků a zaměstnanců školy. Na projektu se nám líbí jeho vyhodnocení, grafy a porovnání s ostatními školami.