Národní testování

Jak vám projekt pomůže:

Zjistíte aktuální znalosti jednotlivých žáků. Získáte celorepublikové srovnání s ostatními zapojenými školami. Ověříte si studijní potenciál žáků a díky pravidelnému zapojení do Národního testování i jejich relativní posun.

Co obsahuje: 

Testy z českého jazyka, matematiky, angličtiny a obecných studijních předpokladů. Testy pro 3. třídu obsahují navíc klíčové kompetence a člověk a jeho svět a nenabízí test obecných studijních předpokladů. 

Jaké výstupy získáte:

Po ukončení testování získáte přehlednou analytickou zprávu s daty o škole, třídě i jednotlivých žácích. Žáci ve svém profilu naleznou individuální zprávu včetně náhledu vyřešeného testu.

Proč se zapojit:

  • Informace jsou užitečné pro sledování výsledků vzdělávání jednotlivých žáků a jako podklad pro případnou úpravu výuky.
  • Testy vyvíjíme podle aktuální podoby Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.
  • Při vývoji respektujeme trendy ve vzdělávání a Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání navržených podle ČŠI.
  • Důležitou součástí je i unikátní adaptivní test Aj Scate pro 5.–9. třídy, žáci si ověří, na jaké jazykové úrovni jsou podle Evropského referenčního rámce.
  • Zjistíte, jak si vaše škola stojí v porovnání se školami z celé České republiky.
  • Výsledky využijete ve výročních a autoevaluačních zprávách.
  • Žáci získájí zkušenost s testováním, které v budoucnu uplatní například při přijímacích zkouškách na střední školy.

 

Testování je připraveno pro:

ČJ, MA, AJ, KK, ČaJS

3. třída

Testy pro 3. třídy jsou jedním z prvních testování. Hravou a zábavnou formou žáci zjistí, co se již naučili. Své vědomosti mohou žáci porovnat v českém a anglické jazyce, matematice, klíčových kompetencích a člověk a jeho svět. Všechny testy obsahují nahrávku zadání úloh a žáci si ho tak mohou nejen přečíst, ale i poslechnout.

Objednat
200 Kč / žák
ČJ, MA, OSP, AJ Scate

5. třída

Testy probíhající ke konci  5. třídy prověří znalost učiva z 1. stupně ZŠ. Výsledky také žákům ukáží, zda mají předpoklady ke studiu víceletého gymnázia.

Objednat
od 115 Kč / žák
ČJ, MA, OSP, AJ Scate

6. třída

V rámci testování 6. tříd si začátkem školního roku s žáky ověříte jaké znalosti si osvojili v průběhu vzdělávání na prvním stupni a s jakými znalostmi vstupují na 2. stupeň ZŠ a do nového školního roku.

Objednat
od 115 Kč / žák
ČJ, MA, OSP, AJ Scate

7. třída

Prostřednictvím testů pro 7. třídy získáte přehled, jak žáci zvládli předcházející vzdělávací obsah a jaké znalosti ovládají v polovině 2. stupně ZŠ.

Objednat
od 115 Kč / žák
ČJ, MA, OSP, AJ Scate

9. třída

Prostřednictvím testů pro 9. třídy si ověříte, co žáci ovládají a také na čem je třeba ještě zapracovat, než odejdou ze školy. Díky testování žáci porovnají své výsledky s ostatními podle jejich volby budoucí střední školy.

Objednat
od 115 Kč / žák
 

Podrobné informace, např. o počtu úloh, časových omezeních a testu AJ Scate, najdete v FAQ.

Termíny

Národní testování 6. tříd 20. 9. – 22. 10. 2021
Výstupy 4. 11. 2021
Národní testování 9. tříd 20. 9. – 19. 11. 2021
Výstupy 2. 12. 2021
Národní testování 3., 5. a 7. tříd 4. 4. – 30. 4. 2022
Výstupy 12. 5. 2022

Nebojte se zeptat

Rádi vám pomůžeme s výběrem vhodného projektu pro vaši školu, poradíme s administrací či vyřídíme objednávku.

telefon 234 705 055

Nevybrali jste?

Vyzkoušejte našeho on-line poradce, který vám usnadní výběr vhodného projektu na základě toho, co je pro vás a vaši školu důležité.

Základní

Základní škola a Mateřská škola, Sedlec - Prčice

Spolupracovat se společností Scio jsme začali především proto, abychom získali zpětnou vazbu o znalostech a dovednostech žáků 5. a 9. ročníků. Po absolvování národního testování Scio získali žáci, rodiče a škola velmi podrobný přehled výsledků z předmětů M, ČJ, Aj a OSP. Ten posloužil nejen žákům k výběru vhodné střední školy, ale i  učitelům jako podklad pro další vzdělávání žáků. Spolupráce se Scio je výborné úrovni, vždy vyjde vstříc potřebám školy.

Základní

Základní škola Sokolská Třeboň

Národní testování využíváme pro ověření znalostí „z vnějšku“. Nabízí jiný pohled, jinak položené otázky, a také je dobrou přípravou na přijímací zkoušky na střední školy. Oceňujeme i snadnou administraci.

Základní

Základní škola Mohelno, okres Třebíč

Každoročně využíváme Národní testování společnosti Scio v oblasti obecných studijních předpokladů, matematiky, českého a anglického jazyka. Testování je určeno pro zhodnocení výuky v daném školním roce, ale umožňuje sledovat posun žáků v budoucích letech. Testování je rychlé a jednoduché na přípravu. Výsledky pro žáky jsou dobrou zpětnou vazbou a porovnání s ostatními, pro školu jsou cennou informací, jak si vede ve srovnání s ostatními školami, a na které oblasti ve výuce je třeba se zaměřit. Pro žáky jsou testy také zkušenost a příprava na přijímací zkoušky, protože některé střední školy využívají právě Scio testy. Při jakýchkoli problémech nám ve Scio nabídnou okamžitě pomocnou ruku. Děkujeme za dobrou spolupráci!