Pro zřizovatele

Srovnání se stovkami škol

Kvalitní a nestranná zpětná vazba

Více než 12 let zkušeností s testováním

597 364 zapojených žáků

Nástroje pro efektivní řešení problémů vašich škol

 

Od roku 1995 podporujeme školy ve snaze o dlouhodobé zlepšování. V posledních letech jsme založili osm vlastních škol a chystáme další. Domníváme se, že všichni zřizovatelé, případně ředitelé škol, stojí před výzvami a problémy podobnými těm, které jsme již pomáhali řešit nebo jim sami čelili. Rádi bychom nabídli naši pomoc a zkušenosti i vám.

Realizovali jsme 12 velkých projektů financovaných z evropských strukturálních fondů (ESF). Pro školy v ČR zajišťujeme široké spektrum služeb od mapování atmosféry a klimatu školy přes rozvoj gramotností až po ověřovací a srovnávací testování.  Zřizujeme i vlastní školy. V současné chvíli  máme 8 ScioŠkol, v Praze, Brně, Olomouci, Jihlavě a Frýdku-Místku.
 

Mapa školy

Mnozí zřizovatelé narážejí na nedostatek objektivních a přesných informací o svých školách. Z této potřeby vychází projekt Mapa školy. Projekt umožňuje zřizovateli zjistit, jaká je nálada na škole, jaké na ní panují vztahy a v neposlední řadě, co které účastníky vzdělávání trápí. Zřizovatel pak může svou pozornost zaměřit na konkrétní problémy, které trápí jednotlivé školy.

Měření využití potenciálu žáků

Každý zřizovatel narazil na to, že některá ze zřizovaných škol má špatné výsledky. Ředitel takové školy však zpravidla tvrdí, že na jeho školu chodí méně nadaní žáci. Či dokonce, že na to, s jakými žáky pracuje, jsou jeho výstupy velmi dobré.

Právě proto jsme vyvinuli test Obecných studijních předpokladů (OSP), který měří nadání a potenciál žáků. Jeho porovnáním s testy z předmětů lze zjistit nakolik škola využívá potenciál svých žáků. Zjistíte zda špatné výsledky školy jsou skutečně způsobeny nízkou kvalitou uchazečů, případně zda dobrá škola nemá ještě na víc.

Rozvoj gramotností

O důležitosti čtenářské, matematické, ICT i jazykové gramotnosti není pochyb. Žák, který neumí číst s porozuměním, nemůže číst učebnice a z principu nemůže mít dobré výsledky. Školy však často nevědí, jak k výuce těchto gramotností přistoupit. Proto, ve spolupráci s Evropskými strukturálními fondy (ESF), vyvíjíme projekt na rozvoj gramotností s využitím map učebního pokroku.

Odborné poradenství

Každý problém nelze řešit dotazníkem. Náš tým odborníků je vždy připraven řešit i ty nejzávažnější problémy. Často se setkáváme například s těmito problémy:

  • Nefunkční vztahy v pracovním kolektivu pedagogů, problémy s komunikací uvnitř i vně školy
  • Rizikové jevy – šikana, drogy, záškoláctví
  • Nespokojenost rodičů s chodem školy
  • Ředitel školy nezvládá situaci (finančně, manažersky, osobně…)
  • Ředitel nemá jasnou vizi rozvoje škole či tato vize neodpovídá vizi zřizovatele
  • Nedostatek uchazečů o školy/obor

 

Rád s vámi proberu vaši konkrétní situaci

Jan Weisser

 

Jan Weisser
Konzultant pro zřizovatele
736 411 996
jweisser@scio.cz

 

 

Nebojte se zeptat

Rádi vám pomůžeme s výběrem vhodného projektu pro vaši školu, poradíme s administrací či vyřídíme objednávku.

telefon 234 705 555

Nevybrali jste?

Vyzkoušejte našeho on-line poradce, který vám usnadní výběr vhodného projektu na základě toho, co je pro vás a vaši školu důležité.

online poradce on-line poradce

Reference

Základní

Základní škola Sokolská Třeboň

Národní testování využíváme pro ověření znalostí „z vnějšku“. Nabízí jiný pohled, jinak položené otázky, a také je dobrou přípravou na přijímací zkoušky na střední školy. Oceňujeme i snadnou administraci.

Základní

Základní škola a Mateřská škola Ždírec nad Doubravou

Národní testování využíváme, jsme s ním spokojeni a hodláme ho využít i v budoucnu.

Základní

Základní škola Zdeny Kaprálové a Mateřská škola Vrbátky

Národní testování nám velmi vyhovuje. Líbí se nám, že je to pro naši školu jediné relativně objektivní srovnání výkonů našich žáků s ostatními školami v rámci celé ČR.