Pro zřizovatele

Srovnání se stovkami škol

Kvalitní a nestranná zpětná vazba

Máme přes 20 let zkušeností ve vzdělávání

Každoročně spolupracujeme s 34 % škol

Nástroje pro efektivní řešení problémů vašich škol

 

Od roku 1995 podporujeme školy ve snaze o dlouhodobé zlepšování. V posledních letech jsme založili osm vlastních škol a chystáme další. Domníváme se, že všichni zřizovatelé, případně ředitelé škol, stojí před výzvami a problémy podobnými těm, které jsme již pomáhali řešit nebo jim sami čelili. Rádi bychom nabídli naši pomoc a zkušenosti i vám.

Realizovali jsme 12 velkých projektů financovaných z evropských strukturálních fondů (ESF). Pro školy v ČR zajišťujeme široké spektrum služeb od mapování atmosféry a klimatu školy přes rozvoj gramotností až po ověřovací a srovnávací testování.  Zřizujeme i vlastní školy. V současné chvíli  máme 8 ScioŠkol, v Praze, Brně, Olomouci, Jihlavě a Frýdku-Místku.
 

Mapa školy

Mnozí zřizovatelé narážejí na nedostatek objektivních a přesných informací o svých školách. Z této potřeby vychází projekt Mapa školy. Projekt umožňuje zřizovateli zjistit, jaká je nálada na škole, jaké na ní panují vztahy a v neposlední řadě, co které účastníky vzdělávání trápí. Zřizovatel pak může svou pozornost zaměřit na konkrétní problémy, které trápí jednotlivé školy.

Měření využití potenciálu žáků

Každý zřizovatel narazil na to, že některá ze zřizovaných škol má špatné výsledky. Ředitel takové školy však zpravidla tvrdí, že na jeho školu chodí méně nadaní žáci. Či dokonce, že na to, s jakými žáky pracuje, jsou jeho výstupy velmi dobré.

Právě proto jsme vyvinuli test Obecných studijních předpokladů (OSP), který měří nadání a potenciál žáků. Jeho porovnáním s testy z předmětů lze zjistit nakolik škola využívá potenciál svých žáků. Zjistíte zda špatné výsledky školy jsou skutečně způsobeny nízkou kvalitou uchazečů, případně zda dobrá škola nemá ještě na víc.

Rozvoj gramotností

O důležitosti čtenářské, matematické, ICT i jazykové gramotnosti není pochyb. Žák, který neumí číst s porozuměním, nemůže číst učebnice a z principu nemůže mít dobré výsledky. Školy však často nevědí, jak k výuce těchto gramotností přistoupit. Proto, ve spolupráci s Evropskými strukturálními fondy (ESF), vyvíjíme projekt na rozvoj gramotností s využitím map učebního pokroku.

Odborné poradenství

Každý problém nelze řešit dotazníkem. Náš tým odborníků je vždy připraven řešit i ty nejzávažnější problémy. Často se setkáváme například s těmito problémy:

  • Nefunkční vztahy v pracovním kolektivu pedagogů, problémy s komunikací uvnitř i vně školy
  • Rizikové jevy – šikana, drogy, záškoláctví
  • Nespokojenost rodičů s chodem školy
  • Ředitel školy nezvládá situaci (finančně, manažersky, osobně…)
  • Ředitel nemá jasnou vizi rozvoje škole či tato vize neodpovídá vizi zřizovatele
  • Nedostatek uchazečů o školy/obor

 

Rád s vámi proberu vaši konkrétní situaci

Štěpán Moravec
Štěpán Moravec
Konzultant pro zřizovatele
 
234 705 004

smoravec@scio.cz

 

Nebojte se zeptat

Rádi vám pomůžeme s výběrem vhodného projektu pro vaši školu, poradíme s administrací či vyřídíme objednávku.

telefon 234 705 055

Nevybrali jste?

Vyzkoušejte našeho on-line poradce, který vám usnadní výběr vhodného projektu na základě toho, co je pro vás a vaši školu důležité.

online poradce on-line poradce

Reference

Ing.

Ing. Alena Synková – vedoucí odboru školství, Hradec Králové

Testování a dotazníkové šetření žáků si zadáváme jako zřizovatel škol u společnosti Scio již od školního roku 2006/2007. Z výsledků se dovědí ředitelé škol, jaká je úspěšnost jejich školy, jaký má studijní potenciál, jaké jsou její silné a slabé stránky. Díky tomu mohou doplnit vzdělávací cíle školy nebo rozvíjet zjištěné úspěchy a využít je jako nové příležitosti a v neposlední řadě mají jeden z podkladů pro autoevaluační činnost. Pro nás jako zřizovatele mají tyto údaje charakter srovnávací i hodnoticí, i když k tomuto dílčímu evaluačnímu procesu přistupujeme citlivě s ohledem na vzdělanostní a sociální složení žáků jednotlivých škol. Spolupráce se společností Scio je na vysoké úrovni a nabízené služby pro školy vedou bezesporu ke zlepšování kvality vzdělávání.