Národní testování pro 9. třídu ZŠ

 

Získejte srovnání se stovkami škol z ČR

 

Celorepublikové srovnávací testování 9. tříd z českého a anglického jazyka, matematiky a obecných studijních předpokladů (OSP). Díky testu OSP zjistíte, jestli výsledky vašich žáků odpovídají jejich studijnímu potenciálu. 

Testování probíhá on-line v aplikaci ScioDat. Testovat lze na počítačích, tabletech i mobilních telefonech. Škola získá podrobné výstupy o žácích, třídách i škole. Žáci získávají podrobnou zprávu včetně náhledu svého vyřešeného testu. Všechny výstupy najdete ke stažení opět v aplikaci ScioDat. Tisk a zaslání papírových výstupů si můžete objednat. Barevně vám vytiskneme zprávy pro všechny zapojené žáky i výstupy pro školu. Cena je 600 Kč.  

 

60 úloh / 60 minut

Obecné studijní předpoklady

30 úloh / 60 minut

Matematika

40 úloh / 45 minut

Český jazyk

cca 40 úloh / cca 45 minut

Anglický jazyk (Scate)

 

Výsledky z testování může škola použít do výroční a autoevaluační zprávy. Na pozitivních výsledcích může budovat svou pověst (např. výborné využití studijního potenciálu slabších žáků). Negativní výsledky mohou být tím správným impulsem pro analýzu jejich příčin.

Národní testování v dalších ročnících

3. třída ZŠ 5. třída ZŠ 6. třída ZŠ 7. třída ZŠ

Nebojte se zeptat

Rádi vám pomůžeme s výběrem vhodného projektu pro vaši školu, poradíme s administrací či vyřídíme objednávku.

telefon 234 705 055
Základní

Základní škola a Mateřská škola, Sedlec - Prčice

Spolupracovat se společností Scio jsme začali především proto, abychom získali zpětnou vazbu o znalostech a dovednostech žáků 5. a 9. ročníků. Po absolvování národního testování Scio získali žáci, rodiče a škola velmi podrobný přehled výsledků z předmětů M, ČJ, Aj a OSP. Ten posloužil nejen žákům k výběru vhodné střední školy, ale i  učitelům jako podklad pro další vzdělávání žáků. Spolupráce se Scio je výborné úrovni, vždy vyjde vstříc potřebám školy.

Základní

Základní škola a Mateřská škola Čkyně

Zpětná vazba veškerého testování, vyhodnocení úspěšnosti po žácích, jevech, srovnání s vrstevníky z regionu atd. nám poskytuje srovnání našich postupů, cílů a hodnotících kritérií. Pro žáky není zanedbatelné ani získání dovednosti ve způsobu on-line testů.

Základní

Základní škola Mohelno, okres Třebíč

Každoročně využíváme Národní testování společnosti Scio v oblasti obecných studijních předpokladů, matematiky, českého a anglického jazyka. Testování je určeno pro zhodnocení výuky v daném školním roce, ale umožňuje sledovat posun žáků v budoucích letech. Testování je rychlé a jednoduché na přípravu. Výsledky pro žáky jsou dobrou zpětnou vazbou a porovnání s ostatními, pro školu jsou cennou informací, jak si vede ve srovnání s ostatními školami, a na které oblasti ve výuce je třeba se zaměřit. Pro žáky jsou testy také zkušenost a příprava na přijímací zkoušky, protože některé střední školy využívají právě Scio testy. Při jakýchkoli problémech nám ve Scio nabídnou okamžitě pomocnou ruku. Děkujeme za dobrou spolupráci!