Národní testování pro 3. třídy ZŠ

Srovnání se stovkami škol

Kvalitní a nestranná zpětná vazba

Více než 12 let zkušeností s testováním

597 364 zapojených žáků

Jak to funguje?

Celorepublikové srovnávací testování. Slouží pro získání kvalitní a nestranné zpětné vazby a porovnání se stovkami škol z celé ČR. Jednotlivé testy se zaměřují na Český jazyk, Matematiku, Anglický jazyk, Klíčové kompetence a Člověk a jeho svět. 

Testování 3. tříd je přizpůsobeno sledované věkové kategorii – nastavená obtížnost je nižší než u našich běžně používaných testů ve vyšších ročnících a optimální časový rámec zohledňuje snadnou unavitelnost dětí i pomalejší psychomotorické tempo některých z nich. Každý z testů obsahoval 18 úloh a čas k vypracování dílčích testů je zkrácen na 25 minut na každý předmět.

Škola získá podrobné výstupy o žácích, třídách i škole. Žáci získávají podrobnou zprávu včetně náhledu svého vyřešeného testu. Výsledky testů doplňují informace z dotazníku pro ředitele, žáky, rodiče a učitele. Srovnání s ostatními žáky umožní dobře identifikovat odchylky od průměru a zjistit, čím se škola ve srovnání s ostatními může pochlubit a na čem musí zapracovat. 

Součástí výstupů je také počet a charakter zapojených škol, údaje o testech, o jejich souhrnných výsledcích a kvalitě, souhrnné výsledky celého testování a analýzu výsledků testování, individuální výsledky žáků, analytická zpráva, která obsahuje výsledky vaší školy a celkové výsledky všech tříd a individuální zprávy pro žáky. Dále se z výstupů dozvíte jaké jsou rozdíly ve výsledcích mezi žáky plně organizovaných základních škol a málotřídních škol.

Testování probíhá on-line v aplikaci ScioDat. Testovat můžete i na tabletech či chytrých telefonech. Všechny výstupy najdete ke stažení v aplikaci ScioDat. Tisk papírových výstupů si můžete doobjednat v objednávkovém formuláři. Cena 500 Kč vám bude v projektu Národní testování účtována pouze jednou, nezávisle na počtu objednaných ročníků. 

Ukázky testů

Český jazyk Matematika Anglický jazyk Klíčové kompetence Člověk a jeho svět

Termíny

Objednávka do 26. 3. 2018
Testování 3. 4. 2018 – 27. 4. 2018
Výstupy 14. 5. 2018

Národní testování v dalších ročnících

5. třída ZŠ  6. třída ZŠ  7. třída ZŠ  9. třída ZŠ  3. ročník SŠ

 

Nebojte se zeptat

Rádi vám pomůžeme s výběrem vhodného projektu pro vaši školu, poradíme s administrací či vyřídíme objednávku.

telefon 234 705 555

Nevybrali jste?

Vyzkoušejte našeho on-line poradce, který vám usnadní výběr vhodného projektu na základě toho, co je pro vás a vaši školu důležité.

online poradce on-line poradce

Reference

Základní

Základní škola Sokolská Třeboň

Národní testování využíváme pro ověření znalostí „z vnějšku“. Nabízí jiný pohled, jinak položené otázky, a také je dobrou přípravou na přijímací zkoušky na střední školy. Oceňujeme i snadnou administraci.

Základní

Základní škola a Mateřská škola Ždírec nad Doubravou

Národní testování využíváme, jsme s ním spokojeni a hodláme ho využít i v budoucnu.

Základní

Základní škola Zdeny Kaprálové a Mateřská škola Vrbátky

Národní testování nám velmi vyhovuje. Líbí se nám, že je to pro naši školu jediné relativně objektivní srovnání výkonů našich žáků s ostatními školami v rámci celé ČR.