Národní testování pro 3. třídy ZŠ

 

Získejte srovnání se stovkami škol z ČR

Celorepublikové srovnávací testování vám nabízí nestrannou zpětnou vazbu. Výsledky vašich žáků můžete porovnat se stovkami škol z ČR. Testovat můžete Český jazyk, Matematiku, Anglický jazyk, Člověk a jeho svět a Klíčové kompetence.

Testování 3. tříd je přizpůsobeno věku dětí: testy obsahují mnoho obrázků a úlohy jsou propojeny příběhem. Obtížnost je nižší, než u našich běžně používaných testů ve vyšších ročnících. Časový rámec zohledňuje snadnou unavitelnost menších dětí i pomalejší psychomotorické tempo některých z nich.

Každý test obsahuje 18 úloh a čas k jeho vypracování je 30 minut na předmět.

Testovat lze ze stolních počítačů i tabletů.

 

fox

Výstupy odhalí silné stránky vaší školy

Výstupy z testování jsou ke stažení v aplikaci ScioDat. Obsahují podrobné informace o výsledcích žáků, tříd i školy.

Získané informace slouží k zjištění silných stránek, ale odhalí i oblasti, ve kterých třeba škola zaostává.

Vašim žákům se jistě bude líbit jejich superhrdinská zpráva. :) Součástí zprávy je i náhled vyřešeného testu.

Pokud máte zájem i o tištěné výstupy, cena je 600 Kč.

 

Jak řešit různé typy úloh

 

Následující demo test vám i vašim žákům ukáže, jak se pracuje s různými typy úloh (kromě slovního popisu si můžete také zapnout titulky s popisem), takže jim ho doporučujeme před testováním ukázat.

 


Ukázky testů

Český jazyk Matematika Anglický jazyk Klíčové kompetence Člověk a jeho svět

Termíny

Testování 2. – 28. dubna
Výstupy 11. května

Národní testování v dalších ročnících

 

5. třída ZŠ 6. třída ZŠ 7. třída ZŠ 9. třída ZŠ

Nebojte se zeptat

Rádi vám pomůžeme s výběrem vhodného projektu pro vaši školu, poradíme s administrací či vyřídíme objednávku.

telefon 234 705 055
Základní

Základní škola Sokolská Třeboň

Národní testování využíváme pro ověření znalostí „z vnějšku“. Nabízí jiný pohled, jinak položené otázky, a také je dobrou přípravou na přijímací zkoušky na střední školy. Oceňujeme i snadnou administraci.

Základní

Základní škola a Mateřská škola Čkyně

Zpětná vazba veškerého testování, vyhodnocení úspěšnosti po žácích, jevech, srovnání s vrstevníky z regionu atd. nám poskytuje srovnání našich postupů, cílů a hodnotících kritérií. Pro žáky není zanedbatelné ani získání dovednosti ve způsobu on-line testů.

Základní

Základní škola Mohelno, okres Třebíč

Každoročně využíváme Národní testování společnosti Scio v oblasti obecných studijních předpokladů, matematiky, českého a anglického jazyka. Testování je určeno pro zhodnocení výuky v daném školním roce, ale umožňuje sledovat posun žáků v budoucích letech. Testování je rychlé a jednoduché na přípravu. Výsledky pro žáky jsou dobrou zpětnou vazbou a porovnání s ostatními, pro školu jsou cennou informací, jak si vede ve srovnání s ostatními školami, a na které oblasti ve výuce je třeba se zaměřit. Pro žáky jsou testy také zkušenost a příprava na přijímací zkoušky, protože některé střední školy využívají právě Scio testy. Při jakýchkoli problémech nám ve Scio nabídnou okamžitě pomocnou ruku. Děkujeme za dobrou spolupráci!