Národní testování pro 5. třídu ZŠ

Srovnání se stovkami škol

Kvalitní a nestranná zpětná vazba

Národní testování probíhá již více než 12 let

Přes 42 000 zapojených žáků ročně

Jak to funguje?

Celorepublikové srovnávací testování. Slouží pro získání kvalitní a nestranné zpětné vazby a porovnání se stovkami škol z celé ČR. Test obecných studijních předpokladů (OSP) se používá celosvětově ke zjištění předpokladů studentů k dalšímu studiu. Díky němu získáte informaci, nakolik žáci využívají svůj studijní potenciál v jednotlivých předmětech. Výsledky testů doplňují informace z dotazníku pro ředitele, žáky, rodiče a učitele.

Test OSP je doplněn testem českého jazyka a matematiky, volitelně pak testem z anglického jazyka. Všechny testy trvají 45 minut a mají 30 až 45 úloh. Testování probíhá on-line v aplikaci ScioDat. Škola získá podrobné výstupy o žácích, třídách i škole. Žáci získávají podrobnou zprávu včetně náhledu svého vyřešeného testu. Testovat můžete i na tabletech. Všechny výstupy najdete ke stažení v aplikaci ScioDat.

Ukázky testů

Obecné studijní předpoklady Matematika Český jazyk Anglický jazyk (Scate)

Další informace

Pozitivní výsledky testů jsou pro školu přínosem, může je použít do výroční a autoevaluační zprávy, ví, na čem lze budovat pověst školy (např. výborné využití potenciálu slabších žáků, nadprůměrné výsledky ve čtenářské gramotnosti nebo v aplikačních dovednostech, které svědčí o dosahování vyšší úrovně dovedností, než jsou znalosti). Negativní výsledky zase mohou být tím správným impulsem pro analýzu jejich příčin (např. hlubší audit klimatu školy, systematická a podrobná analýza příčin odchylky výsledků v matematice atd.) a plánování změn (např. změny ve výuce – posílení práce s textem, personální změny, nákup pomůcek, školení pedagogů).

Tisk papírových výstupů si můžete doobjednat v objednávkovém formuláři. Cena je 300 Kč. V minulém školním roce se do Národního testování 5. tříd zapojilo 14 540 žáků ze 484 škol.

Národní testování v dalších ročnících

3. třída ZŠ 6. třída ZŠ 7. třída ZŠ 9. třída ZŠ

Nebojte se zeptat

Rádi vám pomůžeme s výběrem vhodného projektu pro vaši školu, poradíme s administrací či vyřídíme objednávku.

telefon 234 705 055

Nevybrali jste?

Vyzkoušejte našeho on-line poradce, který vám usnadní výběr vhodného projektu na základě toho, co je pro vás a vaši školu důležité.

online poradce on-line poradce

Reference

Základní

Základní škola Sokolská Třeboň

Národní testování využíváme pro ověření znalostí „z vnějšku“. Nabízí jiný pohled, jinak položené otázky, a také je dobrou přípravou na přijímací zkoušky na střední školy. Oceňujeme i snadnou administraci.

Základní

Základní škola a Mateřská škola Čkyně

Zpětná vazba veškerého testování, vyhodnocení úspěšnosti po žácích, jevech, srovnání s vrstevníky z regionu atd. nám poskytuje srovnání našich postupů, cílů a hodnotících kritérií. Pro žáky není zanedbatelné ani získání dovednosti ve způsobu on-line testů.

Základní

Základní škola Zdeny Kaprálové a Mateřská škola Vrbátky

Národní testování nám velmi vyhovuje. Líbí se nám, že je to pro naši školu jediné relativně objektivní srovnání výkonů našich žáků s ostatními školami v rámci celé ČR.