Národní testování pro 5. třídu ZŠ

Jak to funguje?

Celorepublikové srovnávací testování. Slouží pro získání kvalitní a nestranné zpětné vazby a porovnání se stovkami škol z celé ČR. Test obecných studijních předpokladů (OSP) se používá celosvětově ke zjištění předpokladů studentů k dalšímu studiu. Díky němu získáte informaci, nakolik žáci využívají svůj studijní potenciál v jednotlivých předmětech.

Test OSP je doplněn testem českého jazyka a matematiky, volitelně pak testem z anglického jazyka. Testování probíhá on-line v aplikaci ScioDat. Škola získá podrobné výstupy o žácích, třídách i škole. Žáci získávají podrobnou zprávu včetně náhledu svého vyřešeného testu. Testovat můžete i na tabletech. Všechny výstupy najdete ke stažení v aplikaci ScioDat. Tisk papírových výstupů si můžete doobjednat v objednávkovém formuláři. Cena je 600 Kč.

 

45 úloh / 45 minut

Obecné studijní předpoklady

30 úloh / 45 minut

Matematika

40 úloh / 45 minut

Český jazyk

cca 40 úloh / cca 45 minut

Anglický jazyk (Scate)

 


 

 

Další informace

Pozitivní výsledky testů jsou pro školu přínosem, může je použít do výroční a autoevaluační zprávy, ví, na čem lze budovat pověst školy (např. výborné využití potenciálu slabších žáků, nadprůměrné výsledky ve čtenářské gramotnosti nebo v aplikačních dovednostech, které svědčí o dosahování vyšší úrovně dovedností, než jsou znalosti). Negativní výsledky zase mohou být tím správným impulsem pro analýzu jejich příčin (např. hlubší audit klimatu školy, systematická a podrobná analýza příčin odchylky výsledků v matematice atd.) a plánování změn (např. změny ve výuce – posílení práce s textem, personální změny, nákup pomůcek, školení pedagogů).

 

 

Národní testování v dalších ročnících

3. třída ZŠ 6. třída ZŠ 7. třída ZŠ 9. třída ZŠ

Nebojte se zeptat

Rádi vám pomůžeme s výběrem vhodného projektu pro vaši školu, poradíme s administrací či vyřídíme objednávku.

telefon 234 705 055
Základní

Základní škola a Mateřská škola, Sedlec - Prčice

Spolupracovat se společností Scio jsme začali především proto, abychom získali zpětnou vazbu o znalostech a dovednostech žáků 5. a 9. ročníků. Po absolvování národního testování Scio získali žáci, rodiče a škola velmi podrobný přehled výsledků z předmětů M, ČJ, Aj a OSP. Ten posloužil nejen žákům k výběru vhodné střední školy, ale i  učitelům jako podklad pro další vzdělávání žáků. Spolupráce se Scio je výborné úrovni, vždy vyjde vstříc potřebám školy.

Základní

Základní škola a Mateřská škola Čkyně

Zpětná vazba veškerého testování, vyhodnocení úspěšnosti po žácích, jevech, srovnání s vrstevníky z regionu atd. nám poskytuje srovnání našich postupů, cílů a hodnotících kritérií. Pro žáky není zanedbatelné ani získání dovednosti ve způsobu on-line testů.

Základní

Základní škola Mohelno, okres Třebíč

Každoročně využíváme Národní testování společnosti Scio v oblasti obecných studijních předpokladů, matematiky, českého a anglického jazyka. Testování je určeno pro zhodnocení výuky v daném školním roce, ale umožňuje sledovat posun žáků v budoucích letech. Testování je rychlé a jednoduché na přípravu. Výsledky pro žáky jsou dobrou zpětnou vazbou a porovnání s ostatními, pro školu jsou cennou informací, jak si vede ve srovnání s ostatními školami, a na které oblasti ve výuce je třeba se zaměřit. Pro žáky jsou testy také zkušenost a příprava na přijímací zkoušky, protože některé střední školy využívají právě Scio testy. Při jakýchkoli problémech nám ve Scio nabídnou okamžitě pomocnou ruku. Děkujeme za dobrou spolupráci!