Národní testování pro 5. třídu ZŠ

Srovnání se stovkami škol

Kvalitní a nestranná zpětná vazba

Více než 12 let zkušeností s testováním

597 364 zapojených žáků

Jak to funguje?

Celorepublikové srovnávací testování. Slouží pro získání kvalitní a nestranné zpětné vazby a porovnání se stovkami škol z celé ČR. Test obecných studijních předpokladů (OSP) se používají celosvětově ke zjištění předpokladů studentů k dalšímu studiu. Díky němu získáte informaci, nakolik žáci využívají svůj studijní potenciál v jednotlivých předmětech. Výsledky testů doplňují informace z dotazníku pro ředitele, žáky, rodiče a učitele.

Test OSP je doplněn testem Českého jazyka a Matematiky, volitelně pak testem z Anglického a Německého jazyka. Všechny testy trvají 45 minut a mají 30 až 45 úloh. Testování probíhá on-line v aplikaci ScioDat. Škola získá podrobné výstupy o žácích, třídách i škole. Žáci získávají podrobnou zprávu včetně náhledu svého vyřešeného testu. Testovat můžete i na tabletech. Všechny výstupy najdete ke stažení v aplikaci ScioDat.

Termíny

Objednávka do 1. 4. 2019
Testování 1. 4. 2019 – 30. 4. 2019
Výstupy 17. 5. 2019
 

Ukázky testů

Obecné studijní předpoklady   Matematika   Český jazyk   Anglický jazyk (Scate)   Německý jazyk (Scate)

Další informace

Pozitivní výsledky testů jsou pro školu přínosem, může je použít do výroční a autoevaluační zprávy, ví, na čem lze budovat pověst školy (např. výborné využití  potenciálu slabších žáků, nadprůměrné výsledky ve čtenářské gramotnosti nebo v aplikačních dovednostech, které svědčí o dosahování vyšší úrovně dovedností, než jsou znalosti). Negativní výsledky zase mohou být tím správným impulsem pro analýzu jejich příčin (např. hlubší audit klimatu školy, systematická a podrobná analýza příčin odchylky výsledků v matematice atd.) a plánování změn (např. změny ve výuce – posílení práce s textem, personální změny, nákup pomůcek, školení pedagogů).

Tisk papírových výstupů si můžete doobjednat v objednávkovém formuláři. Cena 500 Kč vám bude v projektu Národní testování účtována pouze jednou (nezáleží na počtu objednaných tříd) v rámci první vystavené faktury. V minulém školním roce se do Národního testování 5. tříd zúčastnilo 13 750 žáků ze 426 škol.

Národní testování v dalších ročnících

3. třída ZŠ  6. třída ZŠ  7. třída ZŠ  9. třída ZŠ  3. ročník SŠ

 

Nebojte se zeptat

Rádi vám pomůžeme s výběrem vhodného projektu pro vaši školu, poradíme s administrací či vyřídíme objednávku.

telefon 234 705 055

Nevybrali jste?

Vyzkoušejte našeho on-line poradce, který vám usnadní výběr vhodného projektu na základě toho, co je pro vás a vaši školu důležité.

online poradce on-line poradce

Reference

Základní

Základní škola Sokolská Třeboň

Národní testování využíváme pro ověření znalostí „z vnějšku“. Nabízí jiný pohled, jinak položené otázky, a také je dobrou přípravou na přijímací zkoušky na střední školy. Oceňujeme i snadnou administraci.

Základní

Základní škola a Mateřská škola Čkyně

Zpětná vazba veškerého testování, vyhodnocení úspěšnosti po žácích, jevech, srovnání s vrstevníky z regionu atd. nám poskytuje srovnání našich postupů, cílů a hodnotících kritérií. Pro žáky není zanedbatelné ani získání dovednosti ve způsobu on-line testů.

Základní

Základní škola Zdeny Kaprálové a Mateřská škola Vrbátky

Národní testování nám velmi vyhovuje. Líbí se nám, že je to pro naši školu jediné relativně objektivní srovnání výkonů našich žáků s ostatními školami v rámci celé ČR.