Národní testování pro 6. třídy ZŠ

 

Získejte srovnání se stovkami škol z ČR

 

Celorepublikové srovnávací testování 6. tříd z českého a anglického jazyka, matematiky a obecných studijních předpokladů (OSP). Díky testu OSP zjistíte, jestli výsledky vašich žáků odpovídají jejich studijnímu potenciálu.


Testování probíhá on-line v aplikaci ScioDat, díky tomu mohou žáci testy vyplnit jak ve škole, tak i například při distanční výuce z pohodlí domova. Testovat lze na počítačích i tabletech. Škola získá podrobné výstupy o žácích, třídách i škole. Žáci získávají podrobnou zprávu včetně náhledu svého vyřešeného testu. Všechny výstupy najdete ke stažení opět v aplikaci ScioDat. Tisk a zaslání papírových výstupů si můžete objednat. Barevně vám vytiskneme zprávy pro všechny zapojené žáky i výstupy pro školu. Cena je 600 Kč.
 

45 úloh / 45 minut

Obecné studijní předpoklady

30 úloh / 45 minut

Matematika

40 úloh / 45 minut

Český jazyk

cca 40 úloh / cca 45 minut

Anglický jazyk (Scate)

 


 

Výsledky z testování může škola použít do výroční a autoevaluační zprávy. Na pozitivních výsledcích může budovat svou pověst (např. výborné využití studijního potenciálu slabších žáků). Negativní výsledky mohou být tím správným impulsem pro analýzu jejich příčin. 

 

Národní testování v dalších ročnících

3. třída ZŠ 5. třída ZŠ 7. třída ZŠ 9. třída ZŠ

Nebojte se zeptat

Rádi vám pomůžeme s výběrem vhodného projektu pro vaši školu, poradíme s administrací či vyřídíme objednávku.

telefon 234 705 055
Základní

Základní škola Sokolská Třeboň

Národní testování využíváme pro ověření znalostí „z vnějšku“. Nabízí jiný pohled, jinak položené otázky, a také je dobrou přípravou na přijímací zkoušky na střední školy. Oceňujeme i snadnou administraci.

Základní

Základní škola a Mateřská škola Čkyně

Zpětná vazba veškerého testování, vyhodnocení úspěšnosti po žácích, jevech, srovnání s vrstevníky z regionu atd. nám poskytuje srovnání našich postupů, cílů a hodnotících kritérií. Pro žáky není zanedbatelné ani získání dovednosti ve způsobu on-line testů.

Základní

Základní škola Mohelno, okres Třebíč

Každoročně využíváme Národní testování společnosti Scio v oblasti obecných studijních předpokladů, matematiky, českého a anglického jazyka. Testování je určeno pro zhodnocení výuky v daném školním roce, ale umožňuje sledovat posun žáků v budoucích letech. Testování je rychlé a jednoduché na přípravu. Výsledky pro žáky jsou dobrou zpětnou vazbou a porovnání s ostatními, pro školu jsou cennou informací, jak si vede ve srovnání s ostatními školami, a na které oblasti ve výuce je třeba se zaměřit. Pro žáky jsou testy také zkušenost a příprava na přijímací zkoušky, protože některé střední školy využívají právě Scio testy. Při jakýchkoli problémech nám ve Scio nabídnou okamžitě pomocnou ruku. Děkujeme za dobrou spolupráci!