Test češtiny jinak

Spolupracujeme s 37 % škol

Odhalení mezer ve znalostech

Díky ScioŠkolám víme, co potřebujete

Národní testování probíhá již více než 12 let

Proč jsme vyvinuli nový test z českého jazyka?

Protože učitelé občas potřebují zjistit (ověřit), co děti skutečně zvládají, ale chtějí testovat hlavně „ty znalosti“. Takové testy ve Scio samozřejmě máme, ale chceme se posunout dál, protože jsme přesvědčeni, že pouze znalosti nestačí. Ani v češtině. Víme také, že jsou školy, kde učitelům ani dětem nestačí ověřit znalosti, že chtějí zjistit víc. Ale dá se vůbec čeština testovat jinak, tak, aby to navíc testované děti bavilo? Odpověď se nabízí: ano, dá. Takže jsme se rozhodli vyvinout takový měřicí nástroj -  testmetr, který:

  • přesně měří,
  • měří smysluplné věci, tedy spíš dovednosti než znalosti, spíš aplikaci než pojmy,
  • dává učitelům, rodičům i žákům srozumitelnou informaci o tom, co měří,
  • je uživatelsky příjemný (baví žáky) i svou formou, tedy typy úloh.

Jak tento jiný, moderní test z češtiny využít?

  • Učitelé vědí, že mají ve třídě děti na různé úrovni znalostí i dovedností, přesto chtějí tuto úroveň zjistit. Mohou části třídy předložit jako alternativu moderní test.
  • Učitelé učí češtinu jinak, pojímají ji prakticky a mezipředmětově. Moderně koncipovaný test jim může dát informaci o tom, jak jejich žáci přemýšlejí, jak jsou schopni aplikovat získané znalosti.
  • Učitelé mohou v testových úlohách najít inspiraci pro vlastní výuku.

Moderní test z čestiny je určen pro žáky 5. a 6. tříd. Obsahuje 25 úloh na 45 minut. Škola i žáci získají přehlednou zprávu s podrobnějším popisem toho, co jim jde. Zároveň získají tipy na další rozvoj českého jazyka. Žáci budou mít hned po testování k dispozici náhled vyřešeného testu s označením správných odpovědí. 

Ukázka testu češtiny jinak

Dá se tedy čeština testovat jinak? Přečtěte si celý článek.

Cena

  • Moderní test z češtiny 60 Kč / žák

Termíny

Objednávka do 20. 4 2018
Testování 23. 4. 2018 - 11. 5. 2018
Výstupy 1. 6. 2018

Nebojte se zeptat

Rádi vám pomůžeme s výběrem vhodného projektu pro vaši školu, poradíme s administrací či vyřídíme objednávku.

telefon 234 705 055

Nevybrali jste?

Vyzkoušejte našeho on-line poradce, který vám usnadní výběr vhodného projektu na základě toho, co je pro vás a vaši školu důležité.

online poradce on-line poradce

Reference

Ondřej

Ondřej Hausenblas, Pedagogická fakulta UK Praha

Co to je "umět češtinu"? A dá se to zjistit úlohami typu: Jakým slovním druhem je slovo NĚKTEŘÍ použité v následující větě?
Zjišťování úrovně toho, jak žáci zvládají důležité a složité dovednosti a jaké k tomu mají potřebné znalosti se dá provádět beze škod na dětech jen tehdy, když opravdu slouží rozvoji žáka, přímo napomáhá jeho postupu vpřed krok za krokem.