Projekty

Národní testování více o projektu >

Celorepublikové srovnávací testování. Slouží pro získání kvalitní a nestranné zpětné vazby a porovnání se stovkami škol z celé ČR. 

 

Od září 2020 mimořádné dotestování loňských 3., 5. a 7. tříd.

Objednat

Procvičovací testy více o projektu >

Máte kdykoli k dispozici připravené krátké tematické testy z českého jazyka a matematiky. Ideální na procvičování látky, domácí úkoly nebo opakování. 

Objednat

Mapa školy více o projektu >

Mapa školy je sada on-line nebo papírových dotazníků, která zjišťuje zpětnou vazbu od žáků, učitelů, rodičů, vedení školy a provozních zaměstnanců. Celé šetření je 100% anonymní a zapojit se můžou mateřské, základní a střední školy.

Objednat

Trénink na PZ pro žáky 9. tříd více o projektu >

Žáci 9. tříd si v mimorádné termínu na začátku školního roku vyzkouší přijímací zkoušky nanečisto – zvýšíte tak jejich šanci dostat se na vybranou školu. Vy zjistíte jaké jsou mezi žáky rozdíly po distanční výuce.  

Objednat

Kalendář 2020/21 více o projektu >

Jako každý rok, i letos pro vás máme připravený nástěnný kalendář školního roku. Kalendář rozesíláme zdarma od 24. 8. na všechny školy v ČR.

Objednat

Test anglického jazyka Scate více o projektu >

Zjistíte úroveň vašich žáků v anglickém jazyce. Test vychází z kategorií společného evropského referenčního rámce pro jazyky a zkoumají znalosti každého testovaného individuálně. 

Objednat

Maturitní trénink více o projektu >

Vaši žáci si vyzkouší maturitu v předstihu. Zjistí, jestli už umí všechno, nebo musí v přípravě přidat. Testy vždy vyvíjíme podle aktuální podoby testů Cermatu a podle aktuálního Katalogu požadavků pro státní maturitu. 

Objednat

Dovednosti pro střední školy více o projektu >

Zjistíte, jak jsou vaši žáci připraveni na řešení problémů osobního i pracovního života. Získáte srovnání s jejich kolegy napříč celou Českou republikou.  

Objednat

Dovednosti pro základní školy více o projektu >

Test ověřuje on-line formou praktických úloh nejdůležitější dovednosti – schopnost řešit problémy, komunikovat, rozvíjet vztahy a pracovat s informacemi. Žákovi je ihned vygenerována zpráva, která obsahuje vyhodnocení za jednotlivé části testu a tipy na další rozvoj.

Objednat

Balíček gramotností více o projektu >

Chcete se zaměřit na rozvoj čtenářské a matematické gramotnosti vašich žáků? Vyzkoušejte balíček čtenářské a matematické gramotnosti za výhodnou cenu.

 

Objednat

Čtenář více o projektu >

Čtenář je projekt zahrnující adaptivní test a materiály na rozvoj čtenářské gramotnosti. On-line test ověřuje tři základní čtenářské dovednosti: zhodnocení textu, získávání informací a jejich zpracování. Test je vhodný pro žáky od 2. třídy ZŠ do 4. ročníku SŠ. Na test navazují rozvojové materiály.

Objednat

Matematická gramotnost více o projektu >

Je projekt, který zahrnuje adaptivní test a rozvojové materiály na rozvoj matematické gramotnosti. Test je vhodný pro žáky od 3. třídy ZŠ do 4. ročníka SŠ.

Objednat

Nenech to být více o projektu >

Ve spolupráci s Nenech to být jsme pro vás připravili rozšířenou verzi on-line schránky důvěry, jejíž součástí bude metodická a psychologická pomoc školám. 

Objednat

Emušáci více o projektu >

Emušáci jsou knihy a hračky určené k rozvoji emoční a sociální inteligence u dětí.

Objednat

Tištěná příprava na SŠ více o projektu >

Základní forma přípravy na státní přijímací zkoušky pro 5., 7. a 9. třídu.

Objednat

Trénink na přijímací zkoušky více o projektu >

Žáci 8. tříd si vyzkouší přijímací zkoušky nanečisto – zvýšíte tak jejich šanci dostat se na vybranou školu. Nově žádná administrace. Do financování můžete zapojit i rodiče vašich žáků. 

 

Objednat

Šablony II více o projektu >

Přemýšlíte nad tím, jak využít prostředky ze Šablon II OP VVV? Pomůžeme vám s jejich naplněním a očekávanými výstupy.

Objednat

Příprava na NSZ více o projektu >

Zprostředkujte svým žákům tištěnou přípravu na Národní srovnávací zkoušky. 

Objednat

Semináře k NSZ více o projektu >

Středním školám nabízíme pro maturující a předposlední ročníky informační semináře k NSZ zdarma. Dozvědí se tak potřebné informace k přijímacím zkouškám na vybrané VŠ z první ruky.

Objednat

Nebojte se zeptat

Rádi vám pomůžeme s výběrem vhodného projektu pro vaši školu, poradíme s administrací či vyřídíme objednávku.

telefon 234 705 055

Nevybrali jste?

Vyzkoušejte našeho on-line poradce, který vám usnadní výběr vhodného projektu na základě toho, co je pro vás a vaši školu důležité.

online poradce on-line poradce

Reference

Základní

Základní škola a Mateřská škola Krčín

Mapa školy je skvělou autoevaluací ze všech pohledů a v různých oblastech. Je zpětnou vazbou pro vedení i pedagogický sbor a jeho práci. Přináší konkrétní vyhodnocení a možnost nápravy negativních stránek školy a potvrzení kvality těch oblastí, které jsou pro chod naší školy prioritou.

Základní

Základní škola Sokolská Třeboň

Národní testování využíváme pro ověření znalostí „z vnějšku“. Nabízí jiný pohled, jinak položené otázky, a také je dobrou přípravou na přijímací zkoušky na střední školy. Oceňujeme i snadnou administraci.

Ondřej

Ondřej Hausenblas, Pedagogická fakulta UK Praha

Co to je "umět češtinu"? A dá se to zjistit úlohami typu: Jakým slovním druhem je slovo NĚKTEŘÍ použité v následující větě?
Zjišťování úrovně toho, jak žáci zvládají důležité a složité dovednosti a jaké k tomu mají potřebné znalosti se dá provádět beze škod na dětech jen tehdy, když opravdu slouží rozvoji žáka, přímo napomáhá jeho postupu vpřed krok za krokem.