Projekty

Slovní hodnocení více o projektu >

Ve spolupráci se skvělými učiteli a s odborníky z praxe jsme pro vás připravili aplikaci, která vás slovním hodnocením provede rychle a efektivně, a zároveň vám umožní zohlednit individualitu žáka. 

 

 

Objednat

Tematické dotazníky více o projektu >

Připravili jsme pro vás sedm tematicky zaměřených dotazníků, které zjišťují zpětnou vazbu na aktuální témata, jako jsou reflexe distanční výuky, klima třídy, vyučované předměty nebo atmosféra v pedagogickém sboru.

Objednat

Čtenářská a matematická gramotnost více o projektu >

Ověřte si úroveň čtenářské a matematické gramotnosti vašich žáků napříč ZŠ a SŠ. Stáhněte si materiály do hodin založené na E-U-R. Objednejte si Čtenářské karty na hraní rolí, příručky, Zásobník metod a nápadů do výuky, nebo akreditované semináře. 

Objednat

Národní testování více o projektu >

Celorepublikové srovnávací testování. Slouží pro získání kvalitní a nestranné zpětné vazby a porovnání se stovkami škol z celé ČR. 

Objednat

Procvičovací testy více o projektu >

Máte kdykoli k dispozici připravené krátké tematické testy z českého jazyka a matematiky. Ideální na procvičování látky, domácí úkoly nebo opakování. 

Objednat

Mapa školy více o projektu >

Mapa školy je sada on-line nebo papírových dotazníků, která zjišťuje zpětnou vazbu na fungování školy od žáků, učitelů, rodičů a provozních zaměstnanců. Celé šetření je 100% anonymní a zapojit se můžou mateřské, základní a střední školy.

Objednat

Test anglického jazyka Scate více o projektu >

Zjistíte úroveň vašich žáků v anglickém jazyce. Test vychází z kategorií společného evropského referenčního rámce pro jazyky a zkoumají znalosti každého testovaného individuálně. 

Objednat

Maturitní trénink více o projektu >

Ověříte si připravenost žáků na státní maturitu. Žáci si vyzkouší maturitu v předstihu. Testy vždy vyvíjíme podle aktuální podoby testů Cermatu a podle aktuálního Katalogu požadavků pro státní maturitu. 

Objednat

Nenech to být více o projektu >

Už brzy vejde v platnost zákon o ochraně oznamovatelů. Prostřednictvím Nenech to být splníte všechny jeho požadavky. Získáte anonymní online schránku důvěry pro žáky i zaměstnance, přístup do přehledného profilu pro řešitele, pohlídáme za vás všechny lhůty i rizika. 

Objednat

Emušáci více o projektu >

Emušáci jsou knihy a hračky určené k rozvoji emoční a sociální inteligence u dětí.

Objednat

Tištěná příprava na SŠ více o projektu >

Základní forma přípravy na státní přijímací zkoušky pro 5., 7. a 9. třídu.

Objednat

Trénink na přijímací zkoušky více o projektu >

Žáci 8. tříd si vyzkouší přijímací zkoušky nanečisto – zvýšíte tak jejich šanci dostat se na vybranou školu. Do financování můžete zapojit i rodiče vašich žáků. 

 

Objednat

Zřizovatelé více o projektu >

Zřizovatelům a školám v ČR pomáháme s implementací krajských a místních akčních plánů (IKAP a MAP II), realizací seminářů a výukových programů pro pedagogy. 

Všechny naše projekty běží v konkrétních termínech. Harmonogram pro zřizovatele připravujeme individuálně.

Krajské akční plány (IKAP) více o projektu >

V rámci IKAP jsme v posledních třech letech realizovali implementaci krajských akčních plánů, a to zejména ve čtenářské a matematické gramotnosti. Příkladem naší spolupráce může být Jihočeský, Jihomoravský, Pardubický či Středočeský kraj.

Místní akční plán (MAP) více o projektu >

Velmi rádi vám pomůžeme s implementací MAP II a s realizací těchto projektů. Zajistíme anonymní dotazníkové šetření Mapa školy, ověříme úroveň čtenářské a matematické gramotnosti žáků a proškolíme učitele, nebo se zaměříme na studijní potenciál žáků a otestujeme jejich znalosti v ČJ, Ma a AJ.

Místní akční skupina (MAS) více o projektu >

Velmi často a rádi podporujeme činnost místních akčních skupin. Pomůžeme vám s implementací vzdělávacích projektů, které připravíme na míru požadavkům zapojených škol. 

 

Příprava na NSZ více o projektu >

Zprostředkujte svým žákům tištěnou přípravu na Národní srovnávací zkoušky. 

Objednat

Semináře k NSZ více o projektu >

Středním školám nabízíme pro maturující a předposlední ročníky informační semináře k NSZ zdarma. Dozvědí se tak potřebné informace k přijímacím zkouškám na vybrané VŠ z první ruky.

Objednat

Nebojte se zeptat

Rádi vám pomůžeme s výběrem vhodného projektu pro vaši školu, poradíme s administrací či vyřídíme objednávku.

telefon 234 705 055

Nevybrali jste?

Vyzkoušejte našeho on-line poradce, který vám usnadní výběr vhodného projektu na základě toho, co je pro vás a vaši školu důležité.

Základní

Základní škola a Mateřská škola Krčín

Mapa školy je skvělou autoevaluací ze všech pohledů a v různých oblastech. Je zpětnou vazbou pro vedení i pedagogický sbor a jeho práci. Přináší konkrétní vyhodnocení a možnost nápravy negativních stránek školy a potvrzení kvality těch oblastí, které jsou pro chod naší školy prioritou.

Základní

Základní škola Sokolská Třeboň

Národní testování využíváme pro ověření znalostí „z vnějšku“. Nabízí jiný pohled, jinak položené otázky, a také je dobrou přípravou na přijímací zkoušky na střední školy. Oceňujeme i snadnou administraci.

Ondřej

Ondřej Hausenblas, Pedagogická fakulta UK Praha

Co to je "umět češtinu"? A dá se to zjistit úlohami typu: Jakým slovním druhem je slovo NĚKTEŘÍ použité v následující větě?
Zjišťování úrovně toho, jak žáci zvládají důležité a složité dovednosti a jaké k tomu mají potřebné znalosti se dá provádět beze škod na dětech jen tehdy, když opravdu slouží rozvoji žáka, přímo napomáhá jeho postupu vpřed krok za krokem.