Projekty

Šablony OP JAK více o projektu >

Přemýšlíte nad tím, jak využít prostředky ze Šablon OP JAK? Podpořte dovednosti vašich učitelů a vyberte si z našich seminářů zaměřených na zavádění formativního hodnocení do výuky nebo seminářů na podporu rozvoje čtenářské a matematické gramotnosti.

vimto.online více o projektu >

Učení online, které baví žáky i učitele. Vímto je webová aplikace, která vám usnadní zapojení všech žáků do výuky. Využijete jí při distanční i prezenční výuce. 

Objednat

Slovní hodnocení více o projektu >

Ve spolupráci se skvělými učiteli a s odborníky z praxe jsme pro vás připravili aplikaci, která vás slovním hodnocením provede rychle a efektivně, a zároveň vám umožní zohlednit individualitu žáka. 

 

 

Objednat

Národní testování více o projektu >

Celorepublikové srovnávací testování. Slouží pro získání kvalitní a nestranné zpětné vazby a porovnání se stovkami škol z celé ČR. 

Objednat

Mapa školy více o projektu >

Mapa školy je sada on-line nebo papírových dotazníků, která zjišťuje zpětnou vazbu na fungování školy od žáků, učitelů, rodičů a provozních zaměstnanců. Celé šetření je 100% anonymní a zapojit se můžou mateřské, základní a střední školy.

Objednat

Tematické dotazníky více o projektu >

Připravili jsme pro vás šest tematicky zaměřených dotazníků, které zjišťují zpětnou vazbu na aktuální témata, jako jsou klima třídy, vyučované předměty nebo atmosféra v pedagogickém sboru.

Objednat

Čtenářská a matematická gramotnost více o projektu >

Ověřte si úroveň čtenářské a matematické gramotnosti vašich žáků napříč ZŠ a SŠ. Stáhněte si materiály do hodin založené na E-U-R. Objednejte si Čtenářské karty na hraní rolí, příručky, Zásobník metod a nápadů do výuky, nebo akreditované semináře. 

Objednat

Test anglického jazyka Scate více o projektu >

Zjistíte úroveň vašich žáků v anglickém jazyce. Test vychází z kategorií společného evropského referenčního rámce pro jazyky a zkoumají znalosti každého testovaného individuálně. 

Objednat

Trénink na přijímací zkoušky pro 8. třídy více o projektu >

Žáci 8. tříd si vyzkouší přijímací zkoušky nanečisto – zvýšíte tak jejich šanci dostat se na vybranou školu. Do financování můžete zapojit i rodiče vašich žáků. 

 

Objednat

Procvičovací testy více o projektu >

Máte kdykoli k dispozici připravené krátké tematické testy z českého jazyka a matematiky. Ideální na procvičování látky, domácí úkoly nebo opakování. 

Objednat

Tištěná příprava na SŠ více o projektu >

Základní forma přípravy na státní přijímací zkoušky pro 5. a 9. třídu.

Objednat

Balíček gramotností více o projektu >

Chcete se zaměřit na rozvoj čtenářské a matematické gramotnosti vašich žáků? Vyzkoušejte balíček čtenářské a matematické gramotnosti za výhodnou cenu.

 

Objednat

Motivace a well-being učitelů více o projektu >

Dotazníky a individuální konzultace zaměřené na motivaci a wellbeing učitelů. Jaká je jejich motivace? Jaké jsou ve vaší škole podmínky pro jejich angažovanost a seberealizaci? 

Objednat

Emušáci více o projektu >

Emušáci jsou knihy a hračky určené k rozvoji emoční a sociální inteligence u dětí.

Objednat

Nebojte se zeptat

Rádi vám pomůžeme s výběrem vhodného projektu pro vaši školu, poradíme s administrací či vyřídíme objednávku.

telefon 234 705 055
Základní

Základní škola a Mateřská škola Krčín

Mapa školy je skvělou autoevaluací ze všech pohledů a v různých oblastech. Je zpětnou vazbou pro vedení i pedagogický sbor a jeho práci. Přináší konkrétní vyhodnocení a možnost nápravy negativních stránek školy a potvrzení kvality těch oblastí, které jsou pro chod naší školy prioritou.

Základní

Základní škola Sokolská Třeboň

Národní testování využíváme pro ověření znalostí „z vnějšku“. Nabízí jiný pohled, jinak položené otázky, a také je dobrou přípravou na přijímací zkoušky na střední školy. Oceňujeme i snadnou administraci.

Ondřej

Ondřej Hausenblas, Pedagogická fakulta UK Praha

Co to je "umět češtinu"? A dá se to zjistit úlohami typu: Jakým slovním druhem je slovo NĚKTEŘÍ použité v následující větě?
Zjišťování úrovně toho, jak žáci zvládají důležité a složité dovednosti a jaké k tomu mají potřebné znalosti se dá provádět beze škod na dětech jen tehdy, když opravdu slouží rozvoji žáka, přímo napomáhá jeho postupu vpřed krok za krokem.